Vår politikk

PARTIPROGRAM 2024-2027

Partiprogram (2020-2023)

Småbylista_valgbrosjyre 2019

Partiprogram (2015)Valgbrosjyre 2015
Tidligere partiprogram med Visjon 2040

Våre hjertesaker

Sterkere Orkanger sentrum

• Et attraktivt Orkanger med gode skoler er en forutsetning for tilflytting, sunn kommuneøkonomi og stabile tjenester i hele Orkland.
• Orkanger som vekstområde har særskilte utfordringer, men ble kraftig politisk underrepresentert etter kommunesammenslåinga. Skoler, bomiljø og trafikksikkerhet i sentrum er forsømt. Småbypartiet Orkland garanterer at disse problemene står høyt på dagsorden uansett politisk styre i den kommende perioden.

Flere hoder og hender

• Mangel på kompetanse bremser næringslivet vårt og svekker de kommunale tjenestene. Vi må sørge for at våre egne ungdommer vender hjem til Orkland med den utdanninga de tar i storbyene. Vi må få innpendlere til å bosette seg i kommunen, og vi må bidra til at vi som bor i Orkland bruker småbyen Orkanger i stedet for storbyen Trondheim på fritida.
• Planene i Ustmarka vil kreve økt tilgang på kompetanse til de fleste samfunnsområder om de blir gjennomført.
• Et attraktivt regionsenter bedrer tilgangen på sykepleiere, lærere og all annen kompetanse som må til for å sikre tjenester der folk bor.
På bildet er to av politikerne våre på besøk ved Orkdal helsetun. Både kommunen og næringslivet sliter med rekruttering.

Bedre miljø

• Småbypartiet Orkland lover at miljø i vid forstand alltid står på agendaen i Orkland kommune. Miljø og klima påvirker den enkeltes helse og er avgjørende for livsgrunnlaget til våre barn og barnebarn. Vi fortsetter kampen mot unødvendig nedbygging av natur, og vi vil motarbeide planene om et stort steinbrudd nær Nerøra.

Større åpenhet

• Småbypartiet Orkland utfordrer de tradisjonelle partiene til større åpenhet om politisk arbeid og kommunal forvaltning. Uheldig lobbyvirksomhet, politiske vennetjenester og samrøre mellom politikk og administrasjon rammer de svake og fremmer interessene til de sterke.

Ingen frykt

• Småbypartiet Orkland fortsetter som uredd kritiker av feil og forsømmelser i det offentlige maktapparatet. Fakta og kunnskap skal danne grunnlag for politiske beslutninger.

Småbypartiets listekandidater ved kommunevalget 2023

1 Hans Atle Kringstad
2 Lena Veronica Røe
3 Knut Even Wormdal
4 Marianne Grande Lium
5 Jørgen Indergård
6 Sol Garberg
7 Robert Anthonsen
8 Ingeborg Ødegård
9 Roar Solheim
10 Berit Gjølmesli
11 Bjørn Johan Vullum
12 Hilde Lorentze Volden
13 Geir Sigbjørn Knutzen
14 Gro Ragnhild Rostad
15 Jan Aage Mortensen
16 Eva Haugen
17 John Nikolai Konstad
18 Solveig Ebbesen
19 Bjørn Haugen
20 Marit Rindalsholt Ross
21 Bjørn Arild Rygg
22 Sissel Pedersli
23 Anders Rotstigen Skjøld
24 Janne Isdal
25 Olav Rostad
26 Vera Evensen Haugan
27 Øyvind Bakken
28 Anna Krogstad
29 Elling Breunig
30 Marith Birgitte Bjørklund Størseth
31 Hermann Lund
32 Khadija Mohammed Ali
33 Øyvind Sten
34 Eli Sofie Kvernmo
35 Er Rong Mo
36 Nina Christoffersen Sæther
37 Odd Steinar Storli
38 Ingeborg Solligård
40 Bente Slupphaug Sten
41 SynnøveFalch
43 Marit Skjetne
44 Elin Viken

"Stol på oss. Tenk nytt. Stem Småbylista!"