Kontakt

Har du spørsmål

om Småbypartiet Orkland, ta kontakt med partiets leder Marit Mjøen, epost: marit@mjoen-media.no

Ta kontakt

Har du saker som du mener Småbypartiets folkevalgte i Orkland kommunestyre, råd og utvalg bør vite om, ta gjerne direkte kontakt med gruppeleder Hans Kringstad – hans.kringstad@gmail.com

Kommunestyregruppen består av:
Hans Kringstad
Lena Veronica Røe
Knut Even Wormdal
Jørgen Indergård

For perioden 2024-2027 er Småbypartiet med i en samarbeidsgruppe bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Småbypartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti og som utgjør det politiske flertallet i kommunen.

Ordfører: Hanne Nyhus, Ap
Varaordfører: Eva Solstad Legar, Høyre
Leder hovedutvalg teknikk: Knut Even Wormdal, Småbypartiet
Leder hovedutvalg forvaltning: Karin Røttereng, Ap
Leder hovedutvalg helse, oppvekst, kultur: Odd Arild Svartbekk, Ap