5. Jørgen Indergård

Foto: Patrick Oldenborg/Allsidig Design

Født

1946

Jobb

Er nå pensjonist.
Har tidligere vært helse- og sosialsjef (kommunalsjef) i gamle Orkdal kommune. Politiker i gamle Orkdal kommune i 8 år – 4 år som leder av teknisk hovedutvalg og 4 år som varaordfører.

Fritid

Er mye ute i skog og mark. Er bruker av marka på begge sider av dalen. Har som medlem av Orkanger idrettsforening drevet med orienteringsløp frem til for 1 år siden.

Brenner for

Byutvikling:
Jeg ønsker å være med på å utvikle Orkanger til å bli en attraktiv by å bo i. Det skal være korte avstander til butikker, restauranter, kulturtilbud m.v. slik at det blir minst mulig bruk av bil i sentrum. Vi må også ta hensyn til at Orkanger skal videreutvikles som regionsenter for den sørlige del av Trøndelag.

Helse og omsorg:
Eldreomsorgen i Orkland må styrkes fortsatt. Dette innebærer bl.a. å bygge nytt sykehjem på Orkanger. I tillegg må den eldste fløya på Orkdal Helsetun oppgraderes slik at det blir dusj og toalett på alle rom.

Vi må sørge for å få til et bedre tilbud til barn og ungdom som ikke driver med organisert idrett.

Skole:
Orkangerskolene har slitt med for liten plass og for dårlig inneluftkvalitet i mange år. Dette er/vil nå bli forbedret noe med midlertidige løsninger. Etablering av mange nye arbeidsplasser i kommunen vil føre til innflytting av barnefamilier. Derfor må vi så fort som mulig få fram planer for videre forbedring av skoletilbudet.

Ellers

Som dere ser har jeg etter hvert blitt en godt voksen mann. Jeg trener 3 – 4 ganger i uka, og jeg skal love å fortsette med det slik at jeg kan holde det gående i en ny 4-årsperiode i kommunestyret.