2. Lena Veronica Røe

Foto: Patrick Oldenborg/Allsidig Design

Født

1978

Jobb

Er i gang med videreutdanning, Bachelor Psykologisk helsearbeid. Et tverrfaglig fagfelt hvor psykologisk kunnskap og teknikker anvendes til å forstå og fremme helse og behandling og forebygge sykdom.

Fritid

Tid med familie og venner. Mye aktivitet som trening, slalåm i flotte Knyken skisenter, klatring, turer ut i skog og fjell.

Brenner for

1). Barn og unge, de er fremtiden og at det skal være tilrettelagt for et trygt og sunt opplæringsmiljø. Bygging av ny barne- og ungdomsskole på Orkanger er en hjertesak. Dagens skole er alt fir trang, har dårlig luft og har flere mangler når det kommer til tilgjengelighet for barn med funksjonsnedsettelser. Det er veldig vesentlig at barn mottar den læringen og utviklingen de har krav på, derfor er det viktig at miljøet de skal lære i svarer til god sosial utvikling, akkurat som vi voksne har i et godt arbeidsmiljø. Vi er en kommune i vekst, men slik det er i dag har vi ikke et godt nok skoletilbud til tilflytterne. Det er ikke plass til flere elever og vi kan ikke fortsette å plassere ungene i brakker. Derfor er det viktig at brakker blir en midlertidig løsning. Uteområdene på Orkanger skole skaper heller ikke et godt miljø. Det antydes at noe av utfordringene i ungdomsmiljøet, skyldes for lite positiv stimuli til fysisk aktivitet i friminuttene. Uteområdene er barnas pause fra den teoretiske læringen, derfor er det viktig at alle skoler i Orkland kommune har et uteområde som bidrar til positiv motorisk og kreativ fysisk aktivitet.
2). Tidlig innsats i alle barnehager for å styrke språket til barn de første leveårene, ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) kan bidra til at barn med ulike utfordringer får et bedre psykososialt miljø i barnehagen. Kommunikasjon er nødvendig for et godt samspill med voksne og andre barn. Det kan bidra til å forebygge utenforskap, ensomhet og det å føle seg annerledes.
3). Vår psykiske helse blir utsatt for mange ulike prøvelser igjennom livet og det er noe som berører oss alle i en eller annen form. I Orkland kommune skal det sikres et lavterskeltilbud innen psykisk helsevern. Det er viktig at vi som kommune tar vare på og ønsker å hjelpe. Fellesskap og trygghet kan bidra til at vi får en sterkere kommune med mindre ulikheter og mer tilfredse mennesker. Videre er det også viktig å styrke skolehelsetjenestene. Det er på høy tid at det settes søkelys på riktig hjelp i skolen allerede på barnetrinnet. Mobbing, skolevegring og utenforskap bare for å nevne noe som bidrar til frafall fra skole og arbeidsliv. Derfor er det viktig at det i alle skoler settes i stand til å arbeide målrettet for å fange opp de som strever, og at det iverksettes tiltak.
4). Ny moderne kino, bibliotek og kulturhus i Orkanger er sentrum. Orkanger er sentrum og byen i Orkland kommune, det er knutepunktet for de flotte distriktene rundt oss. Her ligger f.eks. kjøpesentrene, sykehuset, og kommunehus ligger. Det vil vi ta vare på, men det krever da at vi må videreutvikle kulturelle tilbud for å unngå at kulturlekkasje til Trondheim. Innbyggerne i hele Orkland vil dra nytte av dette ved at det legges opp til gode ordninger for de yngste, som for eksempel transport.
Orkland er en industrikommune som tiltrekker seg arbeidsplasser og det skal vi være glade for. Det er dyrt å leve i dag og økonomisk bekymring vil være noe mange kommer til å kjenne på i tiden som kommer. Vi må stå sammen og vi små sørge for at de basale behovene kan bli dekt. Et kommunesentrum som skaper fellesskap hvor mennesker kan møtes prate og være sosiale er mer viktig enn noen gang. Vi må stå sammen og se hverandre – barn, unge, ungdom, voksne og eldre. Uansett hvor vi kommer fra er vi alle laget av det samme og har behov for å bli en del av noe felles.

Ellers

Gift og har 4 barn.