3. Knut Even Wormdal

Foto: Patrick Oldenborg/Allsidig Design

Født

1951

Bor

Bor på Orkanger. Pensjonist.

Fritid

Jeg stiller til valg for Småbypartiet Orkland fordi jeg har et sterkt engasjement for utvikling av kommunen. Småbypartiets representanter stiller på dugnad for lokalsamfunnet og det er et lag jeg vil være en del av. Det er andre perioden jeg stiller for Småbypartiet, og er stolt av å være med på et politisk lag som jobber godt og grundig i fellesskap.

Brenner for

Jeg brenner for arealplanlegging som vil styrke utviklingen av byen vår, til nytte for hele Orkland og regionen. Som mangeårig politiker i Orkdal og nå Orkland, kjenner jeg kommunen godt. Småpartiet har programfestet å beholde dagens skolestruktur, barnehagetilbud og helsetjenester i alle nærområder. Fortetting av sentrum med økt handel og tjenesteytende næringer, kino, bibliotek og aktivitetssaler på Rømme, vil være sentrale element for å bygge byen vår. Gi din stemme til Småbylista.

Ellers

Gift med Unni og har to voksne barn.