1. Hans Atle Kringstad

 

Foto: Patrick Oldenborg/Allsidig Design

Født

1959

Jobb

Kommunikasjonsrådgiver i Miljøpakken, ansatt i Trondheim kommune. Før det mange år som journalist i VG.

Fritid

Liker både høye og lave fjell. Er glad i motbakker og har passert 2500 oppturer på Rokollen. Bruker tid på å følge nedturene til QPR i engelsk Championship. Leser en del – helst dokumentarbøker.

Brenner for

1) Å gjøre Orkanger til et attraktivt sted for alle. Vi må lage en småby der det er godt å bo og arbeide, og der det finnes et tett mangfold av aktiviteter, kulturopplevelser og møteplasser. Orkanger har potensial, men vi trenger en ny politikk for å utnytte mulighetene. Et attraktivt sentrum er et sted hvor folk ønsker å oppholde seg, ikke ei gate alle kjører tvers gjennom med bil. Derfor må vi legge til rette for myke trafikanter, få på plass offentlige tilbud som moderne kino og bibliotek og styre detaljhandel inn mot sentrum i stedet for å spre den. Et attraktivt sentrum er det beste tiltaket for vekst i resten av Orkland. For mange vil alternativet til å bosette seg sentralt i Orkland være Trondheim eller kommunene nærmere storbyen.

2) Miljø i vid forstand. Er medlem i Naturvernforbundet og fast bidragsyter til WWF (Verdens Naturfond) fordi alt vi gjør ellers er bortkastet hvis klimaendringene og tapet av naturmangfold får fortsette. Vi kan ikke bare velte problemene over på dem som kommer etter oss. Orkland kommune har et moralsk ansvar for å bremse nedbygging av natur innenfor våre egne grenser og å treffe tiltak som reduserer utslipp lokalt. Miljø handler også om dagliglivet vårt. Folk som bor i Orkland skal vernes mot helseskadelig støy fra trafikk og industri.

3) Folkehelse. Har brukt år av fritida mi i Orkanger Vel på å bidra til å bygge ut Gammelosen til den perlen området er i dag. Ideen var å få til et anlegg til fri bruk som alle kan ha glede av uavhengig av alder og fysisk form. Gammelosen er et konkret og praktisk tiltak for bedre folkehelse.

4) Åpenhet er en forutsetning for et levende demokrati. Makt har en tendens til å lukke seg inne fordi det er bekvemt. Folk skal vite hva som foregår. Det er en verdi jeg har fått med på kjøpet etter 30 år i journalistikken. Kritisk søkelys på maktutøvelse er alltid rett – enten det gjelder virksomheten til internasjonal oljeindustri eller kommunens prioritering av skolene på Orkanger.