4. Marianne Grande Lium

Foto: Patrick Oldenborg/Allsidig Design

Født

1988

Bor: Orkanger

Jobb

Er utdannet sykepleier, jobber i dag som BPA- koordinator.

Fritid

Jeg bruker mye av min fritid på saker som omhandler barn med sykdom og/eller funksjonsvariasjoner, for at de skal ha gode liv og tjenester som gjør at de lever, ikke bare overlever.

Eller trives jeg godt i fjellet på tur, både sommer og vinter.

Brenner for

Barn og voksne med sykdom og/eller funksjonsvariasjoner og deres tjenestebehov.

Barnehager skal styrke alle barns språkutvikling med å ta i bruk ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon).

Skoler og barnehager skal være Universell utformet og et sted som fremmer læring og nysgjerrighet.

Ellers

Gift med Bjørn Kjetil og har 3 barn.