Ber Fylkesmannen gripe inn for Orkanger sentrum

La_gata_blomstre1
Småbylista ber Fylkesmannen undersøke om Orkdal kommunes behandling av Laksøra-saken er forsvarlig og i tråd med lovverket.

Et brev om dette gikk til Fylkesmannen dagen etter at et flertall på 7-4 i formannskapet stemte for å lage ny handelspark utenfor sentrum.

Orkdal kommune:

  • Hastebehandler en sak som undergraver vedtatt sentrumspolitikk.
  • Nekter å innhente mer kunnskap om mulige følger av spredning for Orkanger sentrum.
  • Nekter å bruke eksterne og uavhengige fagfolk for å kartlegge konsekvenser.
  • Begrenser mulighetene for involvering og medvirkning.

Les brevet til Fylkesmannen.

Amputerer demokratiet
Behandlinga av en sak som  truer med å endre lokalsamfunnet for all framtid, er dermed sterkt amputert. Rådmannen la opprinnelig opp til endelig vedtak i juni 2018 for å få god tid til utredninger og involvering. Det politiske flertallet anført av ordfører Oddbjørn Bang (Senterpartiet) og varaordfører Jørgen Indergård (Orkdalslista) vil ha endelig  vedtak et halvt år tidligere – i november i år.

Rådmannen erkjenner at dette går på bekostning av både kunnskapsgrunnlag og medvirkning, men støtter opp om vedtaket. De avfeier Orkanger sentrumsforening til fordel for Coop/Amfi.

Avliver Orkdal 2040-planen
Hvis dette blir vedtaket vil dagligvare og all annen detaljhandel spres til et tredje kjøpesenter 1, 5 – 2 km fra gata og OTI, og også så langt fra Amfi at de færreste vil gå mellom tilbudene. Minimumskravet til bygg (2000 kvm) tilsvarer en stor Rema-butikk.

Nettopp gangavstand mellom tilbud var prinsippet i sentrumsplanen Orkdal 2040. Den vil et flertall nå oppheve i all hast trass i faglige advarsler: Gater som den på Orkanger dør ut om handelen spres for mye (sitat fra Orkdal 2040).

Orkdal har allerede et ekstremt spredt sentrum. Tomter ligger ledig både på Franslykkja og ved OTI, men rådmannen i Orkdal og et politisk flertall vil sende handelen ut i periferien framfor å bygge innenfra.

Forslaget til plan blir lagt ut på høring i ferietida.