Velkommen til Britt i by´n – midt i by´n!

Publisert 01.09.2015

BrittibynSmåbylista kom med blomster da Britt Solemsløkk åpnet gave- og interiørbutikken ”Britt i by´n” på sin egen 45-årsdag tirsdag.

– Et tomt lokale midt i by´n blir fylt med liv. Dette er en gave til gata, Orkanger og Orkdal, sier Småbylistas blomsterpiker, fra venstre Nina Sæther Christoffersen, Marit Skjetne og Berit Westrum Johansen.

”Gata skal leve”
Det er en av hjertesakene til Småbylista. Sentrumsgata representerer en unik mulighet mange andre steder har mistet. Møteplasser med innbyrdes gangavstand som i gata er et supplement til kjøpesentrene og gjør Orkdal til en mer attraktiv kommune.  På fint språk kalles det urbane kvaliteter, egentlig handler det om trivsel og godt byliv. Det er noe av det viktigste vi kan tilby for å lokke flere unge til å velge Orkdal og Orkanger etter utdanning.

Flerbrukshus
Kampen om gode hoder og hender kommer til å bli stadig hardere i årene som kommer. Småbylistas viktigste grep for gata er et flerbrukshus for et bredt spekter av aktiviteter dag og kveld, kombinert med leiligheter og næringslokaler. Kommunen kan ikke vedta at andre skaper liv og røre, vi må hjelpe til selv.

Småbylistas program inneholder en rekke andre tiltak for gata, blant annet:
* Etablere et 3-partssamarbeid mellom Orkdal kommune, gårdeiere og drivere av virksomhet i handlegata.
To formål:
1. Sikre fortløpende innsikt i utviklingen i gata.
2. Bruke slik kunnskap til å treffe tiltak for økt bruk av gata og økt omsetning.
* Bidra med kommunale midler til aktivitetsskapende tiltak i gata.
* Gjøre strategiske oppkjøp og regulering for å utvikle en robust bykjerne.
* Bygge scene på torget.
* Hente inn kunnskap fra andres arbeid med sentrumsutvikling.

Kreativ rørlegger
”Britt i by´n” overtar der Bonny ga opp. Britt Solemsløkk, som er utdannet rørlegger, har de siste årene vært butikksjef ved Kid interiør på Tiller. Nå lager Britt sitt eget konsept med gave- og interiørartikler. Og i kjelleren kan det bli kurs for voksne etter hvert. Vent og se!