Velkommen til Årsmøte i Småbypartiet Orkland

Publisert 19.02.2023

Årsmøte 2023 for Småbypartiet Orkland (inkl. Foreningen Småbyen) holdes tirsdag 28. februar kl. 19 i OIFs Flerbrukshus på Nedre Rømme. Alle interesserte er hjertelig velkommen. Alle som har betalt medlemskontingent for 2023 har forslags- og stemmerett.

Forslag som ønskes tatt opp må leveres styret senest 14 dager før årsmøtet, det vil si innen 14. februar.

Årsmøtepapirene finner du her

Småbylistas og Foreningen Småbyens vedtekter finner du her