Vedtak som kan hjelpe Orkanger sentrum

Publisert 06.01.2018

Kino2
Småbylista har fremmet en rekke forslag siden 2015 for å gjøre Orkanger sentrum mer attraktivt. Markedsføring, bedre skilting, bedre busstilbud og bedre å sykle og gå var tema før jul. Kampen for kino på Rømme (bildet) blir den viktigste.

Disse sakene ble fremmet som såkalte tekstforlag, det vil si at administrasjonen må følge opp. Her er Småbylistas forslag i kortform.

Bedre buss
Orkdal kommune må forhandle med AtB for at rute 310 (ekspressbussen) blir gjennomgående for hele Orkanger. Det betyr at den inkluderer Nerøra ved å kjøre av/på E39 på Thamshavn i stedet for ved Hov. (Orkdal har nesten 1000 pendlere til Trondheim).  Frist 1. februar. Enstemmig vedtatt.

Bedre å sykle og bedre for eldre
Orkdal kommune må fjerne kantstein ved kryss og gangfelt i sentrumsområdene. Formålet er å gjøre det bedre å sykle og bedre for eldre med rullator eller andre hjelpemidler. Forslaget måtte modereres litt for å få med de borgerlige partiene. Nå skal det «utredes» fordi det kan koste penger å slipe ned stein. Frist 1. mai. Enstemmig vedtatt.
Er forsøkt gjennomført i mange år, men tekniske tjenester har strittet imot.

Bedre skilting til Orkanger sentrum
Rådmannen avklarer med Statens vegvesen bedre skilting på E39 før nordlig avkjørsel til Orkanger sentrum («Blåsmo-krysset»). Ønsket skilting er blått stedsnavnskilt og visningsskilt til spisesteder og overnatting. Frist: 28. februar 2018. Enstemmig vedtatt.
Er forsøkt gjennomført i mange år, skal i hvert fall delvis ordne seg nå.

Målrettet markedsføring – en strategi
Rådmannen lager en strategi for markedsføring av Orkdal. Formålet er økt tilflytting og rekruttering av kompetanse til offentlig sektor og lokalt næringsliv.  Strategien skal beskrive utvalgte målgrupper, tiltak, plattformer for markedsføring, kostnader og mulig samarbeid med relevante deler av næringslivet.  Frist: 1. juni 2018. Enstemmig vedtatt.
Er vedtatt også tidligere, men administrasjonen har ikke gjennomført. Andre partier mener Toppidrettsveka og generell reklame i postkassene er markedsføring, men det gir ikke tilflytting.

Målrettet markedsføring – Norsk Kylling og Isfjord som eksempel
Mål: Å flest mulig av de ansatte i Norsk Kylling og Isfjord Norway til å bosette seg i Orkdal/Orkland. Tiltak: Synliggjøre muligheter på boligmarkedet, muligheter på arbeidsmarkedet for familiemedlemmer, samt tilbud innen barnehage, skole, kultur og andre kvaliteter ved lokalsamfunnet.  Erfaringer fra arbeidet kan danne grunnlag for tiltak overfor andre målgrupper og videreutvikles i samarbeid med relevante deler av næringslivet for å styrke tilflytting og rekruttering av kompetanse. Oppstart i 2018. Enstemmig vedtatt.
Poenget er å bruke ressursene der det er størst mulighet for å få resultater; blant grupper som har et motiv for å flytte hit.

Nettportal for profilering
Rådmannen sammen med næringslivet lager utkast til felles nettportal og Facebookside for profilering av Orkdal kommune, arbeidsmarked, karrieremuligheter, boligmarked, turisme og aktivitetskalender. Frist 1. juni. Enstemmig vedtatt.

Orkanger sentrum – nedstemt ved feil
Småbylista har tidligere fått vedtatt at det skal jobbes for å opprette et trepartssamarbeid mellom gårdeiere og forretningsdrivende i Orkanger sentrum, og Orkdal kommune. Det er ikke fulgt opp og ble gjentatt nå.
Formål 1: Kartlegge utvikling slik at vi bygger på fakta og ikke rykter (jfr rådmannens feilaktige påstand om at omsetning i gata har holdt stand etter at Amfi utvidet). Formål 2: Basert på fakta, finne de beste tiltak for å stimulere sentrum.
Nedstemt 18-17 ved en feil fordi Pensjonistpariet og Høyre skal ha misforstått. Sp, Venstre, KrF og FrP er imot, men saken kommer i formannskapet. Denne type samarbeid må ikke kreve store ressurser av kommunen. Har vist seg å være vellykket flere steder. Politisk ledelse i Orkdal er negativ.

Kino kan redde sentrum
Politisk ledelse er også negativ til den saken som kan avgjøre sentrums skjebne: Tilbudet fra Thams Eiendomsutvikling om å bygge sentrumskvartal med lokaler for to kinosaler og moderne bibliotek på Rømme. Småbylista planla tekstforslag for å sikre at alternativet blir utredet seriøst. Forslaget ble ikke fremmet fordi den borgerlige gruppen ville stemme det ned. Rådmannen skal nå gi råd om videre arbeid med planer for kulturhus/kino innen 28. februar. Dessverre er mandatet uklart og tempoet lavt.

Vedtak ikke fulgt opp
Småbylista har både i 2015 og 2016 fått vedtatt tekstforslag som administrasjonen ikke har fulgt opp – delvis er de bare forsinket, men delvis er vedtak også motarbeidet. Det siste gjelder trafikksikkerhet på Grønørbrua og å kostnadsberegne utbedring av snarveien mellom boligfeltet på Joplassen og Nerviksbakkan. Blant annet program for å redusere bilkjøring til og fra skolene er sterkt forsinket.

Et bedre sentrum løfter hele Orkdal
En del av Småbylistas forslag er rettet direkte mot Orkanger, men alle har til felles at de vil styrke hele kommunen. Et attraktivt sentrum øker tilflytting og vitaliserer Orkdal som lokalsamfunn. Bedre markedsføring vil løfte hele Orkdal.

Vi kommer tilbake med mer om hva Småbylista har jobbet med politisk i 2017. Blant annet har lista fått gjennomslag for bedre skjerming mellom havn/industri og boligområder/friområder. Alt er i tråd med programmet Småbylista gikk til valg på i 2015.

DSC_0002