Våre kandidater til kommunestyrevalget 2019

Lista består av 50 navn. De seks første er kumulert og får dobbeltstemme når du stemmer på Småbylista.

1 Berit Westrum Johansen
2 Knut Even Wormdal
3 Grethe Gravrok Sand
4 Hans Atle Kringstad
5 Solveig Nærup Sandvik
6 Bjørn Johan Vullum
7 Berit Gjølmesli
8 Robert Anthonsen
9 Anna Krogstad
10 Geir Sigbjørn Knutzen
11 Nina Sæther Christoffersen
12 John Arne Rekstad
13 Hilde Lorentze Volden
14 Anders S. Romundstad
15 Marit Mjøen
16 Hans Christian Falch
17 Eva Haugen
18 Elling Breunig
19 Er Rong Mo
20 Vera Evensen Haugan
21 Øyvind Bakken
22 Khadija Mohammed Ali
23 Jan Aage Nyborg
24 Marit Rindalsholt Ross
25 Bjørn Arild Rygg
26 Bente Slupphaug Sten
27 Tore Andre Helgemo
28 Gro Ragnhild Rostad
29 Thomas Reitan
30 Gerd Johanne Selnes Aarland
31 Bård Larsson
32 Marith Birgitte Bjørklund Størseth
33 Øyvind Sten
34 Britt Solemsløkk Helgemo
35 Bjørn Haugen
36 Marit Skjetne
37 Jan Aage Mortensen
38 Tone Søbstad Sæther
39 Olav Gravråk
40 Anne Karin Ebbesen
41 Knut Christoffersen
42 Ingeborg Solligård
43 Ingar Bergeng
44 Elin Viken
45 Synnøve Falch
46 Svein Helge Romundstad
47 Eli Sofie Kvernmo
48 John Nikolai Konstad
49 Solveig Ebbesen
50 Sissel Pedersli