Valget: Orkanger fjernet fra flertallsgruppa til Sp/Ap

Publisert 13.09.2019

Berit Westrum Johansen, Hans Kringstad og Knut Even Wormdal skal representere Småbylista i Orklands første kommunestyre. Småbylista fikk 13 færre stemmer enn i 2015: 517 mot 530.

Berit Westrum Johansen, Knut Even Wormdal (t.v.) og Hans Kringstad (nr 4 fra venstre) er inne i Orkland kommunestyre. Småbylista har solide vararepresentanter i Grethe Gravrok Sand, Solveig Nærup Sandvik og Bjørn Johan Vullum.

Ifølge oppslag i ST har Småbylista «tapt til og med på Orkanger». Det er feil. ST sammenligner tall som ikke er sammenlignbare, og et stort antall forhåndsstemmer er ikke regnet med. Småbylista gjorde et godt valg på Orkanger, men fikk svært få stemmer ellers.  Partiet mister ett mandat.

Orkanger rensket vekk
Det som er langt mer alvorlig er at folkevalgte fra Orkanger er utradert fra flertallsgruppa. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har markedsført seg som partier som vil sikre god geografisk spredning. Resultatet av valget er oppsiktsvekkende i så måte:

  • Orkanger er største valgkrets i Orkland med 21 % av de stemmeberettigede.
  • Flertallsgruppa som nå får all makt består av 34 politikere.
  • En – 1 – av de 34 bosatt i Orkanger krets. Kretsen med 21 % av velgerne har 3 % av politikerne.

Dermed gikk det som ved kommunesammenslåinga i 1963: Vekk med folk fra Orkanger.

Ap og Sp argumenterer med at bosted er veldig viktig når de nominerer kandidatene sine. I så fall risikerer nå bykjernen i Orkland å bli satt mange år tilbake i tid. Risikoen for sentrumsdød øker fordi spørsmål om sentrum blir avgjort bak lukkede dører praktisk talt uten at folk bosatt på Orkanger får et ord med i laget.

De store sviktet Orkanger
Sp skryter av å ha fått mange stemmer på Orkanger, men partiet klarte ikke å finne en eneste reell kandidat fra Orklands største krets til kommunestyret ved nominasjonen.

Ap skryter av at partiet er det eneste som stilte med kandidater fra alle valgkretser i Orkland. Det hjalp lite. Med ett unntak er kandidatene fra Orkanger blitt ofre for taktisk tilleggstemming særlig i Meldal. En etter en raste Orkanger nedover på lista og ut av kommunestyret på grunn av personstemmer og slengere til andre.

Marita Hammervik-Owen (Ap) er den eneste av de 34 i flertallsgruppa som bor i kommunens største valgkrets. Hun er nyinnflyttet fra Meldal til Orkanger. Hammervik-Owen endte som nummer 15 på lista blant Ap sine 17 kandidater i kommunestyret.

Skjevheten i geografisk representasjon gjør Småbylistas rolle som del av en aktiv opposisjon viktigere enn noen gang før.