Utbyggere gir blaffen på Orkanger – juks lønner seg

Publisert 26.01.2020

Utbyggeren Kramkar AS gir blanke i pålegg om å støyskjerme boliger. Beboerne på Thamshavntunet på Orkanger har bodd snart to år med helsefarlig trafikkstøy fra E39. I kommunestyret onsdag 29/1 foreslår Småbylista at Orkland kommune bygger skjermen.

De ti leilighetene i Thamshavntunet ligger ved gamle Orkanger stasjon, rett nedenfor E39. Der passerer ca 9000 kjøretøy i høy fart hvert døgn, hvorav 1000 er tungtrafikk (2018-tall).

Juks er lønnsomt
Kommunen har et betydelig ansvar fordi rådmannen lot Kramkar AS slippe folk inn i leilighetene før støyskjerming var på plass, slik reguleringsplanen krever. Gode boforhold og tiltak mot helseskadelig støy er dessuten vedtatt som satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel (Orkdal).

Kramkar AS gjør det samme som flere andre utbyggere på Orkanger. De utnytter en «snill» kommune og gir blaffen i regelverk og politiske vedtak. Jukset lønner seg økonomisk for dem selv.

To andre eksempler:

Grønøra 1: Den søkkrike Rishaug-gruppen i Trondheim har holdt kommunen for narr i fire år etter å ha fått en midlertidig dispensasjon for å leie ut til kontor (Orkla Økonomi) på industriområdet. Konkurrentene taper på jukset, arbeidet med å skape et kompakt sentrum kan strande pga saken.

Amfi: Enda rikere Coop/Løseth/Thon trenerte krav om tiltak for fotgjengere og syklister i flere år etter åpninga av Amfi. Myke trafikanter, eldre og andre med nedsatt funksjonsevne led under forsømmelsene.

Orkland må bli bedre enn Orkdal
I kommunestyret onsdag tar Småbylista opp saken med Thamshavntunet som en såkalt interpellasjon. En interpellasjon er et begrunnet spørsmål med forslag til politisk vedtak. Etter to år med krumspring fra Kramkar AS er det åpenbart at selskapet ikke har til hensikt å følge vedatte bestemmelser.

Betaler ikke månedsbøter
Utbygger betaler heller ikke tvangsbøter på 20 000 kr per mnd som de er pålagt på grunn av regelbruddene. Forslaget fra Småbylista forutsetter at rådmannen prøver å sikre kommunen mot tap ved at Kramkar tvinges til å gjøre opp i ettertid.

Det er viktig at Orkland kommune opptrer mer bestemt enn det Orkdal kommune gjorde – av hensyn til den enkelte innbygger, av hensyn til likebehandling av næringslivet og av hensyn til lokaldemokratiet vårt.

Interpellasjonen: Les om farsen om Thamshavntunet og hva som skjer i kommunestyret onsdag.