Tre års kamp: Nå blir det samarbeid om Orkanger sentrum

Publisert 14.11.2018

 Solrun Singstad Hagen og alle andre forretningsdrivende i sentrumsgata på Orkanger får nå et systematisk samarbeid med Orkdal kommune.

Solrun Singstad og alle andre forretningsdrivende i sentrumsgata på Orkanger får nå et systematisk samarbeid med Orkdal kommune.

Småbylista og Uavhengige (eks Ap) fikk onsdag flertall 27-8 i kommunestyret for å opprette et samarbeidsforum mellom Orkdal kommune og gårdeiere/forretningsdrivende i Orkanger sentrum.

Formålet er å kartlegge utviklinga i sentrum; særlig omsetning, antall foretak og ledige lokaler. Basert på denne kunnskapen skal forumet foreslå mest mulig treffsikre tiltak for å styrke bykjernen.

Velprøvd metode
Modellen er utprøvd i en rekke byer som et tiltak mot sentrumsdød. Den innebærer at Orkdal kommune erkjenner at:
* ei levende sentrumsgate har stor verdi for hele kommunens attraktivitet
* gata har særlige utfordringer
* kommunen har et medansvar for å sikre god utvikling

Flertallet vedtok et forslag fra Småbylista og Uavhengige om at rådmannen oppnevner en representant til et slikt utvalg, og etablerer det i samarbeid med Orkanger Sentrumsforening.

Et slikt trepartssamarbeid kan være tilnærmet gratis for Orkdal kommune. Mye av kartlegginga gjør næringslivet selv. Men kommunen må samarbeide om å lage en statusrappprt feks en gang i året, og foreslå tiltak. Politikerne avgjør til slutt om tiltak med kostnader skal gjennomføres eller ikke.

Motstand i tre år
Småbylista har jobbet med denne saken i tre år og møtt overraskende stor motstand i det politiske miljøet – trass i Orkdal 2040-planens mål om en kompakt sentrumskjerne. Foran dagens møte foreslo ordfører Oddbjørn Bang å avvise forslaget, men stemningen snudde underveis.

Bang stemte til slutt for forslaget. I tillegg ble ordførerens eget forslag om å invitere Sentrumsforeninga til et møte med formannskapet som 2040-utvalg vedtatt.

Disse stemte mot
Bare 4 fra Orkdalslista, 2 fra Sp, KrF (1) og FrP (1) stemte til slutt mot.

Motargument fra Eva Solstad (O): Sentrumsforeninga kan gjøre denne jobben selv i stedet for å vente på kommunen.
Gunnar H. Lysholm (O): Skal kommunen være med i utvalg for alt? Nei.

Argumentet for er altså helt motsatt  av det Solstad/Lysholm står for:
Senrumsgata er i en særstilling både pga utfordringer og fordi den har en særlig verdi.
Kommunen har et medansvar – jevnfør ideen bak Orkdal 2040.

DSC_0002-1

Orkanger sentrum har store utfordringer bla pga politiske framstøt for å spre handel og kontor. Seinest forrige onsdag ville Rasmus Skålholt (Sp) åpne for 2000 kvm kontorlokaler på Grønøra industriområde mens betydelige arealer står tomme i sentrum, dit slik virksomhet skal legges. Bildet er fra Hjørnegården.