Terror, vinnere og tapere i nye Orkland kommune

Publisert 12.01.2024

Kommunesenteret Orkanger. Foto: visitOrkland


Avisa Sør-Trøndelags intervju med avgåtte ordførere 30. desember 2023 forsterker et bilde av at gamle Orkdal beriker seg på bekostning av andre deler av Orkland. Dette bildet har avtegnet seg i løpet av høstens budsjettdebatt. Bildet er falskt.

Det er investert godt i tidligere Meldal, Agdenes og Snillfjord de siste årene. Samtidig har Orkdal-delen av Orkland de dårligste skolebyggene, de trangeste barnehagene, lavest lærertetthet (nå sammen med Meldal) og det mest utdaterte sykehjemmet i kommunen. Noe skyldes prioriteringer i gamle Orkdal, noe skyldes prioriteringer i nye Orkland.

Terror og imperialisme

Tidligere Agdenes-ordfører Oddvar Indergård lanserer begrepet «imperialisme» i en diskusjon der Pensjonistpartiet bruker «terror» om et vedtatt budsjett. Oddbjørn Bang er uenig i kommunedirektørens forslag om å legge ned to grendeskoler og slå sammen to nabobarnehager. I ST kritiserer han det nye flertallet for ikke umiddelbart å frede disse virksomhetene.

Arven fra Sp

Kommunedirektørens forslag er i stor grad et resultat av Bangs politikk, som den sterke mann i Orkdal og Orkland. Det er gjennomført dyre investeringer uten at drifta av fire kommuner er tilpasset den nye kommunen. Oddbjørn Bang får fullt fortjent mye av æren for det som er bra i Orkland, men har tilsvarende ansvar for det som ikke er bra. Arven etter Bang er sammensatt, for eksempel:

Tekniske tjenester har vært så dårlig styrt at det nå er behov for omfattende tiltak.

På Bangs initiativ ble Lysheim skole og skolen på Krokstadøra nedbemannet for å spare penger og unngå nedlegging. Ett år etter blir vedtaket framstilt som et overgrep mot grendeskolene, med krav om at det nye flertallet spar fram millionene Bang ikke fant.

Etter fire år med Orkland er kommunedirektøren krystallklar på at økonomien ikke vil gå opp med dagens inntekter og utgifter.

Det siste har ført til en budsjettdebatt der gamle Orkdal er utropt til vinner og resten til tapere. Noen fakta kan nyansere bildet:

Skolebygg

Lensvik har fått Orklands flotteste skole. Meldal sentraliserte grunnskolen og bygde ny før kommunen avskaffet eiendomsskatt ved å gå inn i Orkland. På Krokstadøra skryter innbyggerne av skolen sin. På Årlivoll skole var romtemperaturen nylig nede i 13,4 grader, og det er vurdert å sende hjem hele ungdomstrinnet. På Orkanger barneskole ble det allerede for flere år siden slått alarm fordi trangboddhet i et umoderne bygg bidrar til vold og skolevegring.

Lærere i skolen

Skolebudsjettet er høvlet helt ned, noe som for lengst har rammet de store skolene og de mest sårbare barna hardt. I hele forrige skoleår brøt Orkanger barneskole og Grøtte skole lovens minstekrav om bemanning. I år har Evjen skole varslet at det ikke er penger nok til å følge loven. Nå balanserer også Meldal barne- og ungdomsskole på kanten av loven fordi skolen er relativt stor. Samtidig er Krokstadøra og Lysheim godt innenfor kravet til lærertetthet, selv etter den nedbemanninga som ble vedtatt under Oddbjørn Bang i 2022. Den reelle problemstillinga handler mer om store og små skoler, mindre om Orkdal mot de andre eks-kommunene.

Barnehager

Orkland har to barnehagebygg som ikke tilfredsstiller dagens krav; Gjølme og Kårenden ved Evjen. Begge ligger i gamle Orkdal. På Grøtte er det opprettet utebarnehage med lavvo for å gi plass til alle søkerne. Barnehagene i sentrum er sprengt, mens det er ledig ellers i Orkland.

Eldreomsorg

I Meldal er det åpnet et flott helsetun med god kapasitet. Agdenes bygde nytt før kommunen gikk inn i Orkland. På Krokstadøra slåss folk for å beholde åtte sengeplasser i et fint bygg. Orkdal helsetun er en tungdrevet institusjon der flere beboere må dele bad. Målet nå er å spare penger til å bygge nytt i 2025-2027. I budsjettdebatten i kommunestyret sammenlignet Pensjonistpartiet et kommende helsetun på Orkanger med en fabrikk.

Det kan hevdes at kritikk i dette innlegget også treffer Ap, siden partiet har sittet fire år i posisjon. Ap tar ansvar for å finne løsninger for framtida, i motsetning til gamle ordførere som har trukket seg frivillig.

Legge ned Gjølme?

Det vekker selvsagt motstand når kommunedirektøren foreslår å legge ned små enheter i utkantene som et første trinn i en nødvendig effektivisering, men faktum er at disse forslagene foreligger. Småbypartiet og andre partier i flertallsgruppa må ha tid til å vurdere dem opp mot andre mulige virkemidler som kan bidra til en økonomi som gir folk gode tjenester også i framtida. En omlegging av skolestrukturen krever mer kunnskap. Vi kan ikke bare legge ned Gjølme skole og sende elevene rundt omkring der det er plass, slik Senterpartiets gruppeleder foreslår.

Vi må ha mer folk

Orkland trenger først og fremst flere tilflyttere som gir kommunen skatteinntekter og viktig arbeidskraft. Det krever ressurser til næringsutvikling, markedsføring og tiltak som gjør kommunen mer attraktiv som bosted. Samtidig må vi få mer undervisning, mer helsehjelp og mer pleie ut av hver krone. Om vi fortsetter som i dag, blir livet verre for sårbare barn, syke og eldre – uansett hvor de bor i Orkland. Vi sitter i samme båt.

Småbypartiet Orkland

Hans Kringstad, Knut Even Wormdal, Lena Veronica Røe, Jørgen Indergård