Større åpenhet

• Småbypartiet Orkland utfordrer de tradisjonelle partiene til større åpenhet om politisk arbeid og kommunal forvaltning. Uheldig lobbyvirksomhet, politiske vennetjenester og samrøre mellom politikk og administrasjon rammer de svake og fremmer interessene til de sterke.