ST-kvartalet: Korona-krisen kan gi Orkanger legokloss

Publisert 29.03.2020

Orkland kommune vil behandle utbygging av ST-kvartalet mens det er forbud mot folkemøter. Politikerne må avgjøre saken via video. Et nytt forslag fra utbygger vil endre Orkangers karakter for all framtid om det vedtas: Gata kan bygges om med 12 meter høye hus og flate tak.

 

Boligblokka skal ha kontor til ST i deler av første etasje. Lengden er ca 60 meter og høyden 12 meter. Til høyre ligger det gamle apoteket (adv. Aae) med saltak og mønehøyde lik det flate taket på ny boligblokk. På Norconsults illustrasjon er et gigantisk tre som ikke finnes mellom blokka og advokat Aae fjernet. Dagens p-plass nord for ST-gården skal bygges ned.

Småbylista vil be om at saken utsettes til unntakstilstanden er over. Det forklarer vi i dette leserinnlegget:

Orkanger sentrum kan få
12 meter høy legokloss
Utbygger i ST- kvartalet ber nå om å få lage en oppblåst, nesten 60 meter lang utgave av dagens ST-gård. I ly av korona-krisen kan Orkanger sentrum bli påført uopprettelig skade.

Småbylista vil foreslå at saken utsettes når den kommer opp i hovedutvalg forvaltning 1. april, fordi:
• Det er uforsvarlig å behandle en så komplisert sak over video. Saksdokumentene er for omfattende og komplekse, og de tekniske hjelpemidlene for dårlige.
• Det er uforsvarlig å sende forslaget på høring i en situasjon der lekfolk blir fratatt muligheten for direkte informasjon og medvirkning via åpne møter. Småbylista planla å arrangere folkemøte med inviterte fagfolk når planutkastet er klart, slik vi nylig gjorde for Nerøra. Orkland kommune svekker lokaldemokratiet ved å presse gjennom saken midt i en unntakstilstand.

Den foreslåtte får et flatt tak nøyaktig like høyt som mønet på apoteket. Bygget skal gå nesten fram til det hvite stakittgjerdet.

En diger legokloss
Det Orkland kommune vedtar for ST-kvartalet, danner mønster for resten av den gamle sentrumsgata. Stedets egenart kan svekkes for alltid. Ap og Sp sin politiske plattform sier at vi skal ha en ny sentrumsplan. Det kan Ap og Sp glemme hvis det er greit å sette opp et 12 meter høyt og nesten 60 meter langt bygg med flatt tak helt ut i gateløpet. Da er framtidas byggeskikk allerede bestemt. Orkanger risikerer å få distriktets største legokloss som nabo til historiske bygg som Jenssen-gården, biblioteket og det gamle apoteket (advokat Aae). Dette er de identitetsbærende bygningene i Orkanger sentrum.

Brutal nabo til apoteket
En faglig rapport fra 2016 (Høyer Finseth) fraråder høye bygninger nær disse gamle trehusene. Høyer Finseth anbefaler videre at apoteket blir retningsgivende for utbygging der ST-gården ligger. Utbygger Primahus hevder nå at selskapet følger denne anbefalingen ved å lage et flatt tak som er nøyaktig like høyt som mønet på apoteket. Du trenger ikke være arkitekt for å begripe at Høyer Finseth la noe helt annet i anbefalingen.
Hvis Orkland kommune vedtar planforslaget, svikter vi også de myke sentrumstrafikantene enda en gang, altså barn, eldre og uføre. Forslaget setter ikke av plass til sykkelfelt foran bygget. Der kommer et trangt løp med søyler midt i traseen.

Skisse som viser bygg med leiligheter i fire etasjer i J. O. Rømmesmos vei. Dette hjørnet skal trekkes seks meter tilbake fra Orkdalsveien. Ill: Norconsult.

Vil ikke løse floken
Da saken startet i 2018 hadde kommunens eget fagmiljø et svært godt forslag til løsning. Etter mønster fra andre sentrumsområder med eldre, bevaringsverdig bebyggelse, foreslo rådmannen lave nybygg ut mot gata og høyere i bakkant. Problemet er at utbygger Primahus fra Stjørdal nekter å løse floken ved å kjøpe areal i bakkant. I stedet for å bli løst ut, får naboene en gigantvegg inntil hagegjerdet.
Primahus framstiller den åpenbart beste løsningen for samfunnet som et problem. Selskapet ignorerer det politiske ønsket om en helhetlig planlegging av de bakenforliggende tomtene. I forrige runde neglisjerte selskapet kommunestyrets ønske om å trekke bygningskroppen tilbake fra gata.

Ingen hast med ny boligblokk
Primahus serverer hul retorikk om urban dyrking i et forsøk på å selge inn et dårlig forslag som en miljøvennlig ide. Rådmannen anbefaler nå å sende ut på høring en løsning som strider mot tunge, faglige råd.
Noen mener muligens at det blir fint med en 12 meter høy vegg med flatt tak ut i gateløpet i Orkanger sentrum. Men uansett krever en så innfløkt og avgjørende sak normal saksbehandling – ikke improvisasjon over video. Naboer, næringsdrivende i gata og andre interesserte må få muligheten til å møtes og stille spørsmål i et forum der noen forklarer hva planene betyr og hva de kan få av konsekvenser. Det har ingen bråhast å bygge enda ei boligblokk med 30 leiligheter i sentrum.

Småbylista Orkland
Berit Westrum Johansen
Hans Kringstad