Småbypartiet Orkland er en av 13 valgmuligheter

Publisert 03.04.2023

Småbypartiets seks toppkandidater ved valget: F.v. Hans Kringstad, Lena Veronica Røe, Knut Even Wormdal, Marianne Grande Lium, Jørgen Indergård og Sol Garberg.                                                                                                                        Foto: Patrick Oldenborg/Allsidig Design

Hele 13 politiske parti stiller liste ved kommunevalget i Orkland i september. I dagens kommunestyre er 11 partier representert. Småbypartiet Orkland fikk en oppslutning på 5,7 %, ble fjerde største i kommunen og tre kommunestyrerepresentanter.

Fristen for innlevering av valglister for årets kommune- og fylkestingsvalg var 31.mars. Ved høstens valg stiller Småbypartiet Orkland igjen med liste og håper på enda større oppslutning. Her finner du gode grunner for å stemme på Småbypartiet.

Valgdeltakelsen i Orkland var bare 63,2% i 2019, og det var under landsgjennomsnittet på 64,8%. Den lave valginteressen skjedde til tross for at dette var første valg for den sammenslåtte Orkland kommune. 51 representanter fikk plass i kommunestyret og de to største partiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet samt KrF gikk i samarbeid for å lede kommunen.

Orkland kommune har besluttet at antall representanter i kommunestyret blir redusert til 43, noe som vil påvirke den politiske sammensetningen av kommuenstyret etter valget. Og det er altså 13 partier som kjemper om plassene. (Kilde: Orkland kommune)

Småbypartiet Orkland sine 44 listekandidater er en god miks av veteraner og nykommere i politikken. Programmet bygger på de samme hjertesaker: Sterkere Orkanger sentrum, Flere hoder og hender, Bedre miljø, Større åpenhet, Ingen frykt.

11.september er valgdagen og vi håper på stor oppslutning.