Småbylista vil ha kvinnene med i Orkdal

Publisert 27.08.2015

Smabylista_portrett_bwjVisste du at menn leder alle politiske utvalg i Orkdal?  Ikke en eneste  kvinne har fått et lederverv. Det vil Småbylista og ordførerkandidat Berit Westrum Johansen (bildet) gjøre noe med.

Småbylista snur på flisa. Hos oss er et flertall av listekandidatene kvinner. Mange arbeider i helsevesenet. Rannveig Meland, Kari Fagerholt, Anna Krogstad, Laila Fjeld og flere andre kjenner virkeligheten ved sjukehuset og helsetunet fra innsida. Eldre skal fram i køen.

Adresseavisen har denne uka satt søkelyset på mannsdominansen i lokalpolitikken. 70 prosent av listetoppene/ordførerkandidatene i Sør-Trøndelag er menn.

Orkdal verst
Ingen steder er ubalansen verre enn i Orkdal. Den er 100 prosent. Vi har seks toppverv i lokalpolitikken. Menn har fått dem alle:
Ordføreren, varaordføreren, lederen i hovedutvalg fotvaltning, lederen i hovedutvalg teknikk, lederen i hovedutvalg oppvekst og omsorg og lederen i kulturutvalget.

Menn på Orkdalslista og i Senterpartiet har fordelt ledervervene broderlig mellom seg. Venstre har den mannlige lederen i kulturutvalget.

Skal det være sånn i det moderne Orkdal?

Småbylista har bevisst rekruttert mange ressurssterke og engasjerte kvinner. Bare Småbylista og Venstre har kvinnelige toppkandidater ved årets valg.

De ni andre listene har fortsatt menn på topp.

Tenk nytt, stem på Småbylista.