Småbylista med sterkt valg: Doblet til fire i kommunestyret

Publisert 15.09.2015

Småbylista doblet oppslutningen og får fire representanter i kommunestyret. Alle fire med stemmetillegg kom dermed inn: Berit Westrum Johansen (bildet), Bjørn Johan Vullum, Marit Skjetne og Øyvind Bakken.

Sju vara
Smabylista_portrett_bwjDisse blir vararepresentanter de neste fire årene basert på personstemmer mv:
Hans Kringstad, Kari Fagerholt, Heidi Ebbesen, Kari Fossvoll, Nina S. Christoffersen, Khadija M. Ali og Geir Knutzen.

Småbylista fikk 530 stemmer. Det tilsvarer 10,5 prosent. Lista er dermed det fjerde største partiet i Orkdal, ett mandat bak Orkdalslista.

Ikke uventet hentet Småbylista de aller fleste stemmene på Orkanger, der oppslutningen var ca 25 %.

Men politikk handler om mer enn valgresultat. Forhandlinger i etterkant av valget avgjør hvem som får mest makt. Dagens flertallsgruppe berger så vidt fortsatt flertall med 18 av 35 i kommunestyret ved å ta FrPs ene representant inn i varmen.  Dette forutsetter også at de to fra Venstre går i samarbeid med Orkdalslista, FrP, Senterpartiet, Høyre og KrF.

Bang inn – Lysholm ut
Valgresultatet tyder på at mange har sett på kommunevalget som et ordførervalg. Oddbjørn Bang gjorde et sterkt personlig valg i tillegg til at Senterpartiet vant fram også utenfor eget kjerneområde. Gunnar H. Lysholm ble stemt ut av ordførerkontoret etter 16 år.

Ett mandat mer til Ap kunne ha gitt Orkdal en helt ny flertallsgruppe.

Småbylista vil arbeide videre for å gjøre Orkdal til en mer attraktiv kommune.

Noen få av mange tiltak:
* Bygge et kompakt, urbant sentrum innenfra. Ikke spre handelen til Laksøra og andre områder utenfor den vedtatte bykjernen.

* Utrede flerbrukshus i sentrum sammen med privat næringsliv for å sikre sentrumsgata som supplement til kjøpesentrene. Det skaper møteplasser med mangfold.

* Markedsføre Orkdal profesjonelt for økt tilflytting av kompetent arbeidskraft til næringsliv og offentlig sektor. Vi må friste flere av ungdommene våre til å komme tilbake etter endt utdanning.

* Sikre gode bomiljø også ved havneutbygging – ikke fire på kravene til avbøtende tiltak.

* Bygge ut parker og anlegg for de mange, ikke for de få. Mål: Å oppnå folkehelsegevinster i form av flere sykdomsfrie leveår. Gammelosen som modell.

* Gi myke trafikanter forkjørsrett foran privatbilen.

Havnesak i mange år
Under valgkampen kom det fram at også tunge industribedrifter har et kritisk blikk på utbygging av regionhavn. Washington Mills og Elkem Thamshavn er redd utbygginga priser dem ut som kunder av havna.

Adm. dir. Ole Johan Svorkdal ved Washington Mills er usikker på om storhavn er veien å gå for å skape et attraktivt Orkdal, og vil heller ha satsing på sentrumsutvikling, kultur og bolig. Diskusjonen om tiltak rundt havneutbygging vil versere i mange år. Orkdal må også vente i svært mange år på å løse utfordringene med økende tungtrafikk i sentrum.

Se hvordan folk stemte i de fem kretsene.

Bare 14 av 35 i det nye kommunestyret er kvinner.

Valgdeltakelsen var dårlig; 56,2 prosent. Orkanger ser igjen ut til å ha vært verst i klassen med rundt 50 prosent deltakelse.