Småbylista med nye politikere og nytt program

Publisert 24.12.2018

Foreningen Småbyen endret vedtektene på et ekstraordinært årsmøte 10. desember. Småbylista Orkland (ikke Orkdal lenger) er et faktum. Nå kommer snart forslag til valgliste og program for 2019-23.

Årsmøtet valgte følgende nominasjonskomite: Marit Mjøen, Anders S. Romundstad og Nina S. Christoffersen. De har jobbet effektivt og kan allerede garantere ei god og innholdsrik liste med kandidater. Tips dem gjerne om du vet av noen som bør stå på lista – eller meld deg selv. Lokalsamfunne trenger ei uredd Småbyliste som et alternativ til  de tradisjonelle partiene.

Programkomiteen består av Berit W. Johansen, Grethe Gravrok Sand, Hans Kringstad og Knut Even Wormdal.

På bildet ser du Bjørn Johan Vullum og Berit W. Johansen fra Småbylista/Foreningen Småbyen. Berit har sagt ja til en ny periode som listetopp hvis nominasjonsmøtet vil ha det slik.

Foreningen Småbyen er medlemsorganisasjonen bak Småbylista. 13 møtte på det ekstraordinære årsmøtet. Møtet forenklet vedtektene betraktelig i tillegg til å tilpasse dem til Orkland. Dette er formålsparagrafen:

«Foreningen Småbyen er en partipolitisk uavhengig forening som skal bidra med aktiviteter og stille valgliste til kommunevalget i Orkland under navnet Småbylista Orkland. Dette skal sikre Orkland som et regionsenter, utvikle småbyen Orkanger med et levende sentrum, og gi stolthet, bolyst og bevegelsesglede i hele kommunen.»

Her ser du vedtektene i sin helhet.

Valgliste og program vil være endelig klart i månedsskiftet januar/februar.