Småbylista: Gammelosen og Orklaparken er folkehelse

Publisert 10.09.2015

osen2Småbylista går til valg på «Gode liv» fordi vi som kommune kan gi innbyggerne våre flere sykdomsfrie leveår. Det gjør vi ved å oppmuntre til fysisk aktivitet.

– Det er godt for den enkelte og bra for samfunnet. Derfor vil Småbylista støtte tiltak for de mange, ikke for de få, sier førstekandidat Berit Westrum Johansen.

Fra programmet til Småbylista:
•    Orklaparken skal utvikles til et rekreasjonsområde etter mønster fra Gammelosen, det vil si:
– lett tilgjengelig
– tett på naturen
– lett å bruke for alle, enten du er idrettsutøver eller må ha hjelp til å gå
Orkdal kommune må vurdere konsulenthjelp for å finne best mulig løsninger.

•    Snarest opparbeide Orklaparken nord for Bårdshaug bru med belysning slik som sør for brua. Hele Orklaparken må ha god standard i tråd med intensjonene i Orkdal 2040: Universell utforming, belysning, åpninger mot elva og kort avstand mellom benker/rasteplasser. Strekningen Grønørbrua-Bårdshaug bru på begge sider av elva har stort brukspotensial for alle, uansett fysisk form.

•    Trygge gang- og sykkelveger og snarveger skal stimulere til gåing og sykling framfor bilkjøring.

•    Gode vaner kommer tidlig: Det skal være unødvendig å kjøre barn til skolen med bil i Orkdal.

•    Orkdal kommune må derfor vurdere program som kombinerer trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid i et samarbeid mellom skolene og FAU Formål: Mindre bilbruk.

•    Snarveger: Orkdal kommune må følge opp tidligere vedtak om kartlegging og utbedring av snarveger i hele kommunen. Enkle tiltak som gatelys kan oppmuntre til mindre bilkjøring til skole, fritidstilbud mv.

•    Støtte U og IL Glimts planer om kunstgressbane for at barn i Gjølme/Råbygda skal få et godt aktivitetstilbud i eget nærmiljø.

•     Arbeide for gratis halleie i Orklahallen for barn og ungdom.

•    Bidra til gode nærmiljøanlegg.

•    Utvikle området Skjenaldelva, fotballbanen og Råbygdfjæra til et sammenhengende friluftsområde.

Fire strender i byen
Smabylista_portrett_hakHans Kringstad (bildet) er en av flere på Småbylista som har arbeidet frivillig i mange år for å forme Gammmelosen til den perlen området har blitt. I Trondheim går Høyre til valg på å lage sandstrand i sentrum. Orkanger har allerede fire korallstrender takket være dugnadsinnsats.

Det har lyktes å gjøre Gammelosen til et effektivt redskap for folkehelse; unge og gamle, aktive idrettsutøvere og personer som har vondt for å gå; alle bruker området.

Fysisk aktivitet gjør at folk lever lenger og bedre. Gammelosen er modellen for hvordan Småbylista vil arbeide. Tilbudene skal være lett tilgjengelige og kunne brukes uavhengig av alder og fysisk form. Det gir en bonuseffekt når folk møtes på tvers av generasjonene.

Tenk nytt, stem Småbylista.