Småbylista fikk støtte for landstrøm – usikkert for Grønørbrua

Publisert 01.03.2019

Rørbåten Deep Energy er en tung støykilde.

Orkdal kommunestyre vedtok onsdag å be Trondheim Havn og TechnipFMC sikre landstrøm på Grønøra seinest til våren 2020.

De to selskapene har gitt opp planen om å få landstrøm på plass i år, og det har ikke kommet noen garanti om at det vil lykkes i 2020 heller. Småbylista tok opp saken i kommunestyret, som fattet dette vedtaket:

Alvorlig støyproblem

«Orkdal kommunestyre ber Trondheim Havn og Technip FMC treffe tiltak for å sikre etablering av landstrøm på
Grønøra Øst før spolesesongen 2020.»

Uttalelsen markerer hva kommunen mener. Landstrøm vil redusere utslipp av klimagasser fra spoleskipet Deep Energy i tillegg til at Nerøra og Råbygda blir kvitt et alvorlig støyproblem døgnet rundt når båten ligger ved kai. Støy forårsaker helseskader. Orkdal kommune har vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel av bomiljø i Orkdal ikke skal ha helseskadelig støy. Småbylista har sendt spørsmål til Havna og TechnipFMC om framdrift. TechnipFMC har ikke svart etter en måned.

Skissen viser hvordan Deep Energy kan legges helt inn mot Nerøra når Grønøra øst bygges ut.

Bussrute 310 og Grønørbrua

Rute 310 i ny trase forbi Nerøra og sikring av fortau på Grønørbrua er saker Småbylista har jobbet for i flere år og fått kommunestyret med på. Rådmannen svarte på spørsmål om status onsdag.

Bussrute 310: AtB er positiv, men busselskapet Boreal vil ha utredet sikringstiltak i kryss ved kulvert inn til gammelveien ved Thamshavn. Kommunenhar purret flere ganger de siste 8 månedene på Trøndelag fylkeskommune og Statensvegveden uten avklaring. Rpdmannen litt oppgitt over sendrektigheten.

Grønørbrua: Har versert som sak i en årrekke. Tiltak er finansiert, men Trøndelag fylkeskommune som vegeier må godkjenne teknisk løsning på brua. «Vi stanger hodet i veggen. Får ikke svar», sa rådmannen. Grønørbrua er flaskehals på en mye brukt skole- og arbeidsveg Råbygda-Orkanger.

Idrettsparken og tilskudd
Småbylista tok opp som grunngitt spørsmål at innspill til budsjettet ikke kom fram til politisk nivå som de skulle. Det gjaldt bla OIFs søknad om økt tilskudd for å få drifta av Idrettsparken økonomisk bærekraftig. Ordføreren beklaget at dokumentet ble utelatt i en hektisk budsjettprosess, men det kom likevel inn i tide og var kjent for partilederne.

Bare Småbylista/Uavhengige stemte for å øke driftstilskuddet. OIFs argument er at nye anlegg i Idrettsparken krever dyrere vedlikehold og at inntektene er for lave.