Småbylista er vaktbikkje – men ikke for Orkanger

Publisert 21.08.2019

Torstein Larsen skriver i ST at Orkland ikke trenger Småbylista som vaktbikkje for Orkanger. Bakgrunnen er STs lederartikkel uka før om at Orkland kan ha godt av fokuset vårt på bykjernen. Her er det Småbylista mener om den saken (publisert i ST):

Berit Westrum Johansen topper Småbylista og har skrevet dette innlegget sammen med tredjekandidat Grethe Gravrok Sand.

Småbylista er ingen vaktbikkje for Orkanger. Vi er ildsjeler for Orkanger – det vil si for å lage et sentrum som gjør hele Orkland til en bedre kommune.

Suget fra storbyene
Storbyene beholder ungdommene våre etter endt utdanning, og dermed også kompetansen bedriftene våre trenger. Alle vil at folk i Orkland skal ha gode tjenester der de bor, men vi mangler allerede hender i eldreomsorgen. Et urbant, levende sentrum vil gjøre Orkland til et mer attraktivt sted å bo og jobbe. Sentrumsutvikling er derfor like mye en bygdesak som en småbysak. Orkanger avfolkes aldri, men vi får en død bilby som folk vil sky hvis flertallets politikk fortsetter som før. Det kommer grendene til å tape mest på.

Gir oss ikke
Gata og Rømme gjør det mulig for Orkland å skape et sentrum andre regioner vil misunne oss. Småbylista har fremmet en rekke små og store saker for å få det til. Noen få eksempler:
* Rask utbygging av kino og bibliotek på Rømme i samarbeid med næringslivet.
* Samarbeidsorgan kommune/næringsliv for å utvikle sentrumsgata.
* Landstrøm på havna og skjerming mot bomiljøet på Nerøra.
* Bygge fortau og fjerne kantstein for at de stadig flere eldre i sentrum skal kunne ferdes trygt.

Noe får vi gjennom og noe blir motarbeidet, men vi gir oss aldri for vi vet at dette er gode tiltak.

Vaktbikkje for de svake
Larsen har rett i at Småbylista er ei vaktbikkje, men det er på andre områder. Vi motarbeider forskjellsbehandling, feilprioriteringer og forsømmelser. Derfor går vi som eneste parti til valg på en åpnere kommune.

1. Forskjellsbehandling:
Utstrakt bruk av dispensasjoner fra planer og bestemmelser åpner for politiske vennetjenester som favoriserer de sterkeste. Vi setter fakta foran trynefaktor.
2. Feilprioriteringer:
Vi tør si fra når Larsen og de andre i flertallsgruppa tar dårlige valg bak lukket dør. En fersk sak er «ja» til 700 000 kr til asfalt i Knyken av hensyn til eldre, og samtidig «nei» til et fortau sånn at eldre slipper å gå midt i biltrafikken i sentrum. Det siste vil trafikksikkerhetsutvalget prioritere. (NB! Vi trenger ikke asfalt i Ulvåsen heller).
3. Forsømmelser:
En lukket kultur skjuler feil og hindrer forbedring. Det rammer systematisk de mest sårbare som ikke kan hevde sine egne interesser, som feks demente ved Orkdal Helsetun og barn med hjelpebehov.

For fire år siden truet kommunen en av Småbylistas listekandidater med sparken fordi hun fortalte om ansattes bekymring ved Helsetunet. Fylkeslegens rapporter om Helsetunet i ettertid har vist at det var all grunn til å si fra. Her skal vi fortsette som vaktbikkjer.

Småbylista Orkland
Berit Westrum Johansen
Grethe Gravrok Sand

Kulturhus med kino og bibliotek inntil handlegata er grepet som vil gi oss en attraktiv bykjerne. Uavhengige konsulenter mener denne tomta er best, og anbefaler for øvrig sykehjem og omsorgsboliger på kommunens tomt bak «gammelbanken». All kunnskap viser at det er klokt å samle funksjoner. Orkdal 2040-planen fra 2010 sier også at et mangfold av tilbud skal ligge innen gåavstand, men det følges ikke opp.