Slik vil Småbylista bruke lotto-premien

Publisert 27.05.2019

Onsdag fordeler Orkdal kommunestyre en «lotto-premie» på 14,6 mill. kr. hentet fra overskudd i 2018 og utbytte fra Trønderenergi. Slik vil Småbylista bruke pengene:

Småbylista vil sette av 2 mill. kr. til møbler og andre tiltak basert på innspill fra Orkdal Helsetun.

Eldreomsorg
Utstyr Orkdal Helsetun (bildet): 2 000 000
Kårstuggu, Svorkmo – hjemmetjenesten: 280 000
Fannrem trygdepensjonat – hjemmetjenesten: 100 000

Skole
Tilskudd utbygging Gjølme skole: 2 000 000
Bygning og lekeområde Årlivoll skole: 400 000
Musikkrom Orkanger u-skole: 250 000
Tiltak inneklima Orkanger u-skole: 900 000
PC/Ipad/smarte tavler skolene: 400 000

Trafikksikkerhet og nærmiljø
Fortau Mostargata-Geilan i Tverradkomsten: 1 300 000
Fortau Joplassveien (skolevei): 5 000 000
Slipe ned kantstein Orkanger og Fannrem: 200 000
Lys gang- og sykkelvei ved Strandheim: 50 000
Fortau Orkdalsveien ved Bårdshaug Herregård: 630 000
Støtte til gangvei Nedre Rømme: 100 000
Snarvei Øyum-Svorkmo: 100 000
Snarvei Perbakkan-Joplassen: 100 000

Kultur
Videreføre fond verneverdige bygg: 500 000
Forlenge husleie Frivilligsentralen: 100 000
Styrke fond idrettsanlegg, flere søknader: 100 000
Prosjekt gamle merkesteiner: 50 000
Annet
Støtte fritidsaktiviteter for barn og ungdom: 100 000

Mer til Helsetunet
Partiene er enige om mye. Også de andre vil nå gå inn med penger til møbler ved Helsetunet etter å ha sagt nei i desember.

Småbylista prioriterer eldres mulighet til å bevege seg trygt i sentrum, dit stadig flere godt voksne flytter. Lista prioriterer også skole – med midler avsatt blant annet til oppgradering på Gjølme. De andre har prioritert Newton-rom ved Folkehelsesentret.

Rullator i Knyken
Sp, Orkdalslista, Høyre, KrF, Venstre, FrP og Pensjonispartiet satser på asfalt. 700 000 til asfalt på parkeringsplassen i Knyken kommer fordi Orkdal IL skriver at folk med rullestol og rullator har probemer når det er gjørmete. Tilskudd til Knyken er nå et tiltak for eldre.