Skoleveien Råbygda-Orkanger må sikres

Publisert 03.09.2015

Vigorbrua8Vi må ta mer hensyn til skolebarn enn til trailere. En skolevei skal ikke være som på bildet.

Småbylista vil utvide fortauet på Grønørbrua (Vigorbrua), sette opp autovern mot kjørebanen og redusere til ett bilfelt med lysregulering. Det betyr at tungtransporten av og til må vente litt for møtende trafikk for at barn på sykkel skal ferdes trygt.

Brua er også knutepunktet for barn og ungdom utenfor skoletid, på vei til eller fra Idrettsparken, hallene og Orkanger sentrum.

– Mange partier går til valg på å sikre myke trafikanter. Det har liten troverdighet hvis de lar den viktigste forbindelsen mellom Råbygda og Orkanger ligge som den gjør i år etter år, sier Småbylistas ordførerkandidat Berit Westrum Johansen (bildet).

Brøytes ikke
Bredere fortau vil også gjøre det mulig å brøyte med vanlig utstyr. Vinters tid er skolevegen mellom Råbygda og Orkanger uframkommelig i lange perioder. Vegbanen er brøytet, fortauet fullt av snø og slaps.  Unger og ungdom blir kjørt fordi de ellers presses til ut i vegbanen.

Tiltak på brua må til ved stenging av Havneveien. Småbylista mener – i likhet med konsulentselskapet Norconsult – at Havneveien ikke kan fungere som hovedåre for tungtransport stort lenger. Vi må sikre bomiljø og myke trafikanter også her, og åpne Orkanger mot sjøen.

Gang-og sykkelbru
Ideelt sett skulle Orkdal kommune ha krevd sikring av myke trafikanter på Grønørbrua FØR havna Smabylista_portrett_bwjbygger ut nye arealer – ikke separat gang- og sykkelbru ETTER at havna har tatt i bruk nye arealer, slik vedtaket ble. Ingen vet hvor mange år dette vil ta. Vi risikerer strid om tolking av hva vedtaket betyr.

Stengt Havnevei vil føre til mer havnetrafikk over Grønørbrua, men samtidig vil gjennomgangstrafikken på brua forsvinne. Åpen Havnevei betyr mindre press på staten til å hjelpe Orkdal med nye vegløsninger.

Havneveien er en nødventil som kan føre til at vi blir stående der vi er; bakerst i køen for vegpenger.
Råbygda Vel og Orkanger Vel gikk for noen år siden sammen for å få utbedret brua. Noen tiltak kom, dekket ble utbedret. Men bredden og sikkerheten er like dårlig.