Se hvilke verv Småbylista fikk etter valget

Publisert 11.10.2015

Smabylista_portrett_bwjNå er alle verv fordelt etter kommunevalget. Her ser du hva slags oppgaver Småbylista får etter et svært godt valg med 530 stemmer.

Fire faste i kommunestyret:
Berit Westrum Johansen (bildet), Bjørn Johan Vullum, Marit Skjetne og Øyvind Bakken blir faste representanter. Småbylista fikk altså inn alle de fire med stemmetillegg, og dobler antall representanter. Lista er like stor som for eksempel Høyre og Venstre til sammen.

Vara i kommunestyret blir i denne rekkefølgen: Hans Kringstad, Kari Fagerholt, Heidi Ebbesen, Kari Fossvoll, Nina S. Christoffersen, Khadija M. Ali og Geir Knutzen.

Alle andre verv fordeles på de fire faste i kommunestyret og de sju vararepresentantene.

Formannskapet
Berit Westrum Johansen blir fast medlem med Øyvind Bakken som vara.

Hovedutvalg teknikk
Bjørn Johan Vullum fast medlem.
Vara: Kari Fossvoll,  Heidi Ebbesen, Nina S. Christoffersen.

Hovedutvalg oppvekst og omsorg
Marit Skjetne fast medlem.
Vara: Kari Fagerholt, Øyvind Bakken, Geir Knutzen.

Hovedutvalg forvaltning (plan- og byggesaker)
Hans Kringstad fast medlem.
Vara: Geir Knutzen, Nina S. Christoffersen, Khadija M. Ali.

Eldrerådet
Kari Fagerholt fast medlem.

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Marit Skjetne varamedlem.

Klageutvalg for Lov om helsetjenester i kommunen
Berit Westrum Johansen fast medlem.

Fjellstyret
Bjørn Johan Vullum varamedlem.

Forstanderskapet i Orkdal sparebank
Berit Westrum Johansen varamedlem.