Så mye billigere blir det i Orklahallen

Publisert 04.06.2024

Etter initiativ fra Småbypartiet: Noe blir gratis og andre aktiviteter får nesten halvert prisen i Orklahallen.


Nå er de nye prisene for idretten i Orklahallen vedtatt. Trening og kamper for barn og unge er gratis. Prisen for voksne krymper. Leie for cuper og turneringer blir nesten halvert.

Ved budsjettbehandlinga i fjor høst fikk Småbypartiet støtte for at prisene i Orklahallen må bli lik prisene i den kommunale flerbrukshallen i Lensvik. Såkalt harmonisering ble beregnet å koste kommunen 250 000 i tapte inntekter. Det beløpet satte flertallsgruppa fra Ap, H, SMBP, SV og V av til formålet.

Lensvik-priser vedtatt
Administrasjonen i kommunen har strevd med å gjøre den endelige beregninga, og skisserte to mulige løsninger. De lave satsene i Lensvik skyldes blant annet at prisene der ikke har blitt indeksregulert siden 2010. Mesteparten av denne perioden var det gamle Agdenes kommune som styrte.

Nå har politikerne skåret gjennom. Prisene skal IKKE indeksreguleres, derimot skal Orklahallen ned på Lensvikhallens nivå.
Det endelige forslaget fra flertallsgruppa betyr:

  • Kamper for alle under 19 år. Før 343 kr. Nå gratis.
  • Trening for voksne: Før 395 kr. Nå 263 kr. 33 % kutt.
  • Arrangement per time/bane: Før 687 kr. Nå 368 kr. 46 % kutt.
  • Arrangement per dag/bane: Før 5 525 kr. Nå 2 943 kr. 47 % kutt.
Full fart i Orklahallen i 2015. Nå kan barn boltre seg gratis.


Hva med svømming?
OIFs svømmeavdeling trener i samme bygningskompleks som hallidrettene, men aktivitet i svømmehallen er dyrt mens det er gratis i idrettshallen. Det vil trolig koste ytterligere ca. 250 000 per år (grovt anslag) å gjøre organisert konkurransesvømming for barn og unge i Orklandbadet gratis.

Skal finne ut av det
Politikerne vedtok enstemmig at kommunedirektøren gjør følgende innen 1. oktober:
– kostnadsberegner gratis svømmetrening for deltakere under 19 år i regi av idrettslag
– utreder kostnadene ved å gi ideelle aktiviteter for ungdom utenfor idrettsfeltet samme betingelser som idretten (feks korps)
– kartlegger grensetilfeller som må avklares ved revisjon av retningslinjene ved en senere politisk sak (der det er tvil om aktiviteten skal være gratis, ha lav «idrettspris» eller ordinær pris).

Noen prinsipper ble avklart
1. Satsene over gjelder idrettsaktiviteter i regi av lag og foreninger i Orkland kommune
2. Treninger der både barn og voksne deltar prises som for voksne
3. Satsene for arrangement er de samme uavhengig av om leietaker har inntekt fra inngang, kiosksalg mv.