Politisk syretest: Ja eller nei til å si «Nerøra»

Publisert 21.02.2020

Med en stemmes overvekt (6-5) er det flertall for et forslag fra Småbylista om å nevne Nerøra konkret i nye retningslinjer for et fond for bevaringsverdige bygg i Orkland.

Fredelig idyll i Fjordgata, men rett nedenfor dundrer trailerne forbi, og Trondheim Havn gidder ikke skjerme sitt eget anlegg visuelt mot bomiljøet.

Etter gruppemøter stemte Ap og FrP sammen med Småbylista i hovedutvalg forvaltning. Senterpartiet måtte også gå på gangen for å diskutere forslaget – uten at det hjalp. Sammen med Høyre vil Sp ikke at Nerøra, Småøran i Råbygda og Bjørnli skal nevnes konkret. Frykten er feks at det kan gå ut over Agdenes fyr…

Tomt snakk om Nerøra
Nerøra, Småøran og Bjørnli er områder med særskilte bestemmelser i kommunale planer fordi det er viktig å ta vare på hele bygningsmiljø av stor historisk verdi. Senterpartiet har styrt Orkdal i utallige år. Partiets ledelse sier stadig vekk fine ting om Nerøra, men gjør nesten ingenting i praksis. Området er i stedet påført økt press fra gjennomgangstrafikk og industristøy.  Snart kommer en ny syretest: Kommunestyret i Orkland skal ta endelig stilling til forslaget om at fondet har særlig fokus på Nerøra, Småøran og Bjørnli (men gjelder hele kommunen for det).

Opp fra 30 000 til 100 000
Ordningen i Orkdal har gitt maksimum 30 000 i tilskudd. Seinest på et folkemøte om Nerøra påpekte en rekke huseiere at beløpet er for lite til at det virker etter hensikten – nemlig å inspirere til kostbar istandsetting av verneverdige hus. Et enstemmig hovedutvalg går inn for å øke maks tilskudd til 100 000, men da må det også bevilges penger til fondet.

HILSEN ORKDAL KOMMUNE: Orkdal forlot Johan Richters gate 8 som et skammens hus i hjertet av den gamle bebyggelsen. Kommunen solgte ei rønne i stedet for å rette opp forfall på egen eiendom. Den politiske holdningen til Nerøra som kulturhistorisk perle er en helt annen i praksis enn det som kommer fram i festtaler og valgkamp.

Småbylista har skrevet innlegg om saken i ST, les det også her:

TØR VI NEVNE NERØRA?

Orkland kommune skal videreføre Orkdal sin ordning der eiere kan få tilskudd for å sette i stand bevaringsverdige bygg. Med 6 mot 5 stemmer vedtok Hovedutvalg forvaltning nylig at Nerøra, Småøran og Bjørnli nevnes konkret i retningslinjene.

Det skjedde etter forslag fra Småbylista. Forslaget sier at vi skal ha spesielt fokus på bygg på Nerøra, Småøran og Bjørnli ved tildeling, men at ordningen fortsatt vil gjelde hus i hele kommunen. Senterpartiet og Høyre stemte likevel mot. Kommunestyret avgjør saken.

Ei av de vakreste husrekkene på Nerøra. Husmorvinduer i mer enn 100 år gamle hus – og stedvis forfall – drar ned inntrykket i andre strøk.

Viktigst etter Røros
I valgkampen i fjor skrev Senterpartiet at Nerøra er «den viktigste trehusbebyggelsen i Trøndelag utenom Røros». Det har partiet trolig rett i, og det bør forplikte. Men i praktisk politikk vil Sp altså ikke en gang skrive «Nerøra» i retningslinjene til en ordning som nettopp skal ta vare på viktig trehusbebyggelse. På nytt får vi demonstrert at Nerøra mangler den anerkjennelsen dette unike bygningsmiljøet fortjener. Tre grunner til forslaget vårt:

  1. Tenk stolthet og bevisstgjøring
    Behovet for bevisstgjøring er den viktigste årsaken til at Småbylista foreslo å peke på Nerøra, Småøran og Bjørnli i retningslinjene. Håpet er at det kan motivere flere som eier hus i disse områdene til å søke. Vi må bygge lokal stolthet for å inspirere huseiere til å ta vare på historien. Av samme grunn har Småbylista fått vedtatt at rådmannen skal arbeide for å gi Nerøra status som skiltet severdighet.
  2. Tenk bygningsmiljø
    Det er klokt å kanalisere penger til bygg som inngår i helhetlige bygningsmiljø. Ett enkelt hus som forfaller i et verdifullt miljø reduserer verdien av ei hel husrekke, slik ei råtten tann er skjemmende for hele tanngarden. Orkdal kommune har dessverre sviktet selv som huseier – ved å selge Johan Richters gate 8 som skamplett i hjertet av den gamle bebyggelsen i stedet for å opptre som forbilde og pusse opp først.
  3. Tenk på identiteten til Orkland
    Nerøra, Småøran og Bjørnli er identitetsbærere i nye Orkland kommune. Bygningsmiljøene er sterkere formidlere av lokal kultur og historie enn noe enkeltbygg. I tillegg har områdene unike trekk, eksempelvis som de utrydningstruede uthusene på Nerøra. Særlig Nerøra er undervurdert av kommunen sett i lys av hvilke verdier og muligheter som området representerer, men det er heldigvis ikke for seint å snu.

Etter forslag fra Småbylista vedtok hovedutvalget enstemmig å øke maks-tilskuddet fra 30 000 til 100 000 kroner. Da gjenstår det å fylle penger på fondet – og å tørre å nevne bygningsmiljøene Nerøra, Småøran og Bjørnli ved navn.

For Småbylista Orkland
Berit Westrum Johansen
Hans Kringstad
Knut Even Wormdal

Antikvariske myndigheter betegner uthusmiljøet på Nerøra som unikt og utrydningstruet. Ikke alle har råd til å sette istand store bygg som i dag mangler praktiske bruksformål.