Asfalt i Knyken – Perny (65) må gå i trafikken

Publisert 31.08.2019

Bildet nederst viser hverdagen for de som har blitt boende i trafikken i en del av Tverradkomsten uten fortau og gangfelt. De sju partiene som bestemmer i Orkdal ville heller bruke penger på asfalt i Knyken.

Du ser et eksempel på hvordan det politiske flertallet prioriterer bruk av penger.

Av hensyn til eldre har Sp, Orkdalslista, KrF, Høyre,Venstre, FrP og Pensjonistpartiet bevilget 700 000 kr for å asfaltere hele parkeringsplassen i Knyken.

To ganger på et halvt år har de samme partiene sagt nei til forlsag fra Småbylista om å bevilge penger til fortau slik at eldre som bor i Tverradkomsten slipper å gå midt i trafikken.

  • For 1,3 mill. kr. får du fortau på hele strekninger mot Rømme Amfi.
  • For 700 000, som i Knyken, får du trygg adkomst for åtte husstander som er stengt inne bak biltrafikken.

Orkdal kommune har ansvaret
Orkdal kommunes egne vedtak har ført til stor trafikk i Tverradkomsten, og den vil øke enda mer med Norsk Kylling og nytt Folkehelsesenter. Tverradkomsten er kommunens egen veg.

Trafikksikkerhetsutvalget har bedt kommunestyret prioritere fortau her. Men Sp, Orkdalslista, KrF, Høyre,Venstre, FrP og Pensjonistpartiet mener det er viktigere med asfalt i Knyken.

Politiske venner avgjør
Ingen forklarer på en saklig måte hvorfor det haster mer med asfalt i Knyken enn fortau så eldre ikke blir isolert bak ei bilmaskin.

Dette og en del andre vedtak framstår som rene politiske vennetjenester: De som driver Knyken har bedre politiske venner enn de som bor i leilighetene i Tverradkomsten.

Et aldersvennlig samfunn
Perny Stenshaug bor i en av de åtte leilighetene som er ofre for biltrafikken. Perny har to valg når hun skal ut:

  1. Krysse Tverradkomsten mellom bilene, uten gangfelt, og løfte sykkelen over en høy fortauskant på motsatt side.
  2. Gå langs vegen, helst inne på plenstripa. Det foretrekker hun, men om vinteren er ikke det mulig.

Et aldersvennlig samfunn
Småbylista mener vi skal legge til rette for myke trafikanter. I sentrumsområdene fylles blokkene opp med folk over 60-70 år. Mange er dårlige til beins og de blir flere. Alle må kunne få ferdes trygt uten å kjøre bil.

Småbylista er for et aldersvennlig samfunn. Et aldersvennlig samfunn er også et barnevennlig samfunn.

I debatten om trafikksikkerhet har vi de fire siste årene møtt to argumenter:

1. Ser ikke problemet (politikeren kjører stor sett bil).

2. Det er verre andre steder, som feks på Kårmo (men det er en fylkesveg, og vi må ta ansvar for det kommunale vegnettet).

Saklig politisk kritikk
Denne artikkelen blir trolig oppfattet som et ufint angrep av partier som profilerer seg innen miljø og eldrepolitikk, som Venstre og Pensjonistpartiet. Men det å konfrontere politikere med deres egne vedtak er nødvendig hvis et demokrati skal fungere etter hensikten.

Orkanger sentrum representerer store muligheter for hele Orkland. Sentrum har også særlige utfordringer med trafikk og støy. De må løses.