Partiprogram og valgliste for Småbypartiet vedtatt

Publisert 18.01.2023

Åtte av de ti øverste kandidatene på valglista. F.v. Hans Kringstad, Lena Røe, Knut Even Wormdal, Marianne Lium, Jørgen Indergård, Robert Anthnsen, Roar Solheim og Berit Gjølmesli.

Hans Kringstad, Lena Veronica Røe og Knut Even Wormdal topper valglista til Småbypartiet Orkland ved kommunevalget i september. Dette ble klart på partiets program- og nominasjonsmøte tirsdag 17. januar. Valglista har 44 navn og programmet har store ambisjoner for Orklands framtid.

Småbypartiet vil jobbe for et sterkere Orkanger sentrum og at spesielt haster det med nye løsninger for sentrumsskolene. Partiet jobber for at kommunen skal bli attraktiv for å sikre næringslivet og kommunale tjenester relevant kompetanse og sørge for at miljø i vid forstand alltid står på agendaen i Orkland kommune. Det er viktig med økt åpenhet i politikk og kommunal administrasjon – og ikke minst: Småbypartiet lover å jobbe videre uten frykt som uredd kritiker av feil og forsømmelser i det offentlige maktapparatet. Fakta og kunnskap skal danne grunnlag for politiske beslutninger.

Småbypartiets program finner du her

44 kandidater står på Småbylistas valgliste. Navnene finner du her

De ti første på lista er følgende:

  1. Hans Kringstad
  2. Lena Røe
  3. Knut Even Wormdal
  4. Marianne Lium
  5. Jørgen Indergård
  6. Sol Gerberg
  7. Robert Anthnsen
  8. Ingeborg Ødegård
  9. Roar Solheim
  10. Berit Gjølmesli.

De tre øverste på lista er forhåndskumulert. F.v. Hans Kringstad, Lena Røe og Knut Even Wormdal.

Program- og nominasjonsmøtet i Småbypartiet Orkland ble gjennomført i OIFs Flerbrukshus på Nedre Rømme tirsdag 17.januar.