På byfest med Orkanger-quiz

Publisert 25.06.2023


Småbypartiet – her ved Sol Garberg  og Lena Veronica Røe – stilte med politisk informasjon og quiz om Orkanger på byfesten 24. juni. Byfesten inngår i de strålende Orkangerdagene, der Knut Even Wormdal (også han fra Småbypartiet) er primus motor.

Her kan du ta quizen selv. Fasit ligger nederst. PS: 83 prøvde seg, ingen fikk alt rett – men Olav Rostad og Hans Chr. Falch ble best med 11 av 12 mulige.

HVA VET DU OM NYTT OG GAMMELT PÅ ORKANGER?
1. Cirka hvor stor andel av elevene ved Orkanger barneskole er minoritetsspråklige?
A. 5 %
B. 15 %

C. 25 %

2. Hvem har bakkerekorden på 49 meter til evig tid i Ulvåsbakken?
A. Helge Røhme
B. Lars Grini

C. Olav Gravråk

3. Hva er rekordholderen (oppgaven over) kjent for fra andre verdenskrig?
A. Deltok i sabotasje mot trafostasjonen på Bårdshaug
B. Leste sin egen nekrolog i avisene etter skipsforlis

C. Var høyt dekorert jagerpilot

4. Oddbjørn Bang ble den siste ordføreren i Orkdal. Hva het den første?
A. Sverre Solligård
B. Ingrid Sandvik

C. Oldus Larsen

5. En av rørbåtene som trafikkerer Orkanger heter Deep Energy. Hva heter den andre?
A. Deep Energy II
B. Apache II

C. Pipeline II

6. Hvor mange leserinnlegg har Småbylista hatt i ST i år?
A. 4
B. 6

C. 8

7. Vi har ventet i flere år på å få ei trygg kryssing for fotgjengere i krysset Tverradkomsten/Mostargata. Hva er prosjektet beregnet å koste?
A. 125 000
B. 950 000

C. 1 125 000

8. I hvilket av disse selskapene har Bjørn M. Wiggen IKKE hatt en lederstilling?
A. Carlsberg
B. Yara

C. Elkem

9. Hvor på Orkanger ble forfatteren Johan Bojer født?
A. Johan Bojers gate 10
B. Claussens gate 8

C. Kåres gate 12

10. Hvor mange vinduer er det i de nye brakkene ved 0rkanger ungdomsskole?
A. 45
B. 55

C. 65

11. Salvesen & Thams tilbød seg å bygge kino med to saler og moderne bibliotek på Rømmetunet. Hva var anslått brutto leiepris for kommunen (før økte inntekter og reduserte kostnader)?
A. 3 mill. per år
B. 4 mill. per år

C. 6 mill. per år

12. En av de tidligere eierne av Thamspaviljongen ble rik på et populært produkt. Hvilket?
A. Øl
B. Sjokolade

C. Tyggegummi

FASIT:
1C 2A 3B 4A 5B 6C 7A 8B 9C 10A 11B 12C

Småbypartiets Jørgen Indergård med hjertesakene våre på ryggen, her i prat med Steinar Larsen og Kristin Broholm.