Øyvind Bakken: Bruk stemmeretten mandag!

Publisert 12.09.2015

Smabylista_portrett_okbØyvind Bakken (bildet) og alle andre på Småbylista ber deg bruke stemmeretten mandag. Orkanger har lavest valgdeltakelse i Orkdal. På Orkanger satt nesten halvparten  hjemme ved siste kommunevalg. Hvorfor?

Også ungdommen nøler med å stemme.

Ikke vær sofavelger
Valgdeltakelsen gikk litt opp fra 2007 til 2011, men på Orkanger var det færre som fant veien til valglokalet. Det er alvorlig når nesten annenhver innbygger i en valgkrets er sofavelger.

– Bruk stemmeretten, og oppmuntre alle du kjenner til å gjøre det samme, sier Øyvind Bakken.

På dugnad hele helga
Denne helga bruker han som vanlig mesteparten av fritida på frivillig idrettsarbeid. Nå er det OIFs gigantarrangement Orkdal Sparebank Cup som gjelder. Øyvind kjenner aldersgruppen 18-30 år godt gjennom fotballmiljøet. Han håper alle tar samfunnsansvar ved dette valget, selv om mange unge har en tendens til å bli hjemme.

Tuftepark i sentrum, der folk er
Midt oppe i forberedelsene til cuparrangementet har Øyvind («Bacon») Bakken – for øvrig back på OIF – jobbet med en ide om en såkalt urban park/Tuftepark ved Nedre Rømme. Les om prosjektet ved Nedre Rømme her.

– Tomta er ideell. Den ligger nesten midt i sentrum, og vi trenger et slikt tilbud. Mitt forslag er at OIF tar ansvaret, sier Bakken.

Tuftepark for folkehelse
Han er 4. kandidat på Småbylista og har representert partiet i kommunestyret i fire år. Småbylista satser på sentrumsutvikling med gode møteplasser som viktig tiltak. Vi har programfestet å arbeide for såkalte Tufteparker med utendørs treningsapparater der du bruker kroppsvekta for å gjøre øvelser.

Bryggeparken_SkienSlike anlegg dukker opp i mange kommuner nå, i tråd med økt satsing på folkehelse. Småbylista går til valg på «gode liv» som en av fem hjertesaker. «Gode liv» betyr tiltak som får folk til å bli mer fysisk aktive. Økt fysisk aktivitet gir flere sykdomsfrie leveår. Det er godt for den enkelte og lønnsomt for samfunnet. Bildet til høyre er fra Bryggeparken i Skien.

Fire av ti på sofaen
Valgdeltakelsen ved kommunevalg i Orkdal de siste årene, ifølge Statistisk Sentralbyrå:

1999: 57,2 %
2003: 51,7 %
2007: 58,0 %
2011: 60,9 %

Selv ved siste valg som markerte et lite oppsving, satt altså fire av ti hjemme. Orkdal har ligget godt under snittet i Norge, og Orkanger er dårligere enn Orkdal samlet.

Småbylista ber deg tenke nytt og håper du stemmer på oss. Men framfor alt; stem!