Orkanger: Tvangsbøter hittil på 290 000 – men ingen støyskjerm eller slutt på ulovlig utleie

Publisert 22.04.2020

Utbyggerne på Thamshavntunet nekter å bygge støyskjermen de er pålagt å bygge mot E39. Selskapet Kramkar AS betaler heller ikke tvangsbøter på hittil 140 000 kr for å rette opp. Kramkar gir blaffen.

Thamshavntunet ligger rett ved E39, som har ca 9000 kjøretøy i døgnet i stor fart. Du ser et tungt kjøretøy i bakgrunnen. Der var utbygger pålagt å bygge støyskjerm i 2018.

Konstant trafikkstøy skader helsa
Beboerne i ti leiligheter har nå levd i over to år uten den skjerminga de skal ha mot potensielt helsefarlig trafikkstøy. Småbylista har tatt opp saken gang på gang, og nå ser det ut til at Orkland kommune setter hardt mot hardt. Rådmannen svarte følgende på spørsmål i hovedutvalg forvaltning tirsdag (kortform):

  • Inkassovarsel er sendt. Innfordringssystemet til nye Orkland kommune er oppe og går fra 21. april.
  • Politisk sak med forslag om strengere tiltak (forelegg) kommer trolig i mai.
  • Det jobbes med muligheten for å tvinge gjennom skjerming ved å tinglyse en heftelse på selskapets eiendom.

20 000 pr mnd – betaler ikke
Kramkar AS brøt flere frister før kommunen vedtok tvangsbøter. Nå blir det fakturert 20 000 kr hver måned uten at det hjelper. Av hensyn til beboerne har Småbylista foreslått at kommunen bygger skjermen for deretter å prøve å tvangsinndrive pengene. Det ble nedstemt i kommunestyret selv om kommunen har er klart medansvar: Kramkar fikk brukstillatelse (innflytting) FØR støyskjermen kom opp, noe Fylkesmannen har kritisert.

I stedet for å hjelpe beboerne, ble det vedtatt å drøfte hvordan kommunen følger opp ulovlige forhold. Rådmannen la fram et notat til drøfting i hovedutvalg forvaltning tirsdag, men bare Småbylista mente noe – blant annet:

1. Unngå midlertidige brukstillatelser. Thamshavntunet som eksempel.

2. Unngå rekkefølgebestemmelser uten makt bak bestemmelsen. Amfi som eksempel. Der nektet utbygger i flere år å bygge en pålagt sykkelveg.

3. Unngå vedtak/bestemmelser som gir stort tolkingsrom for hva et bygg/areal kan brukes til. Planlagt «Innovasjonssenter» på Sponplaten som eksempel. Der kan vi ende opp med et nytt mareritt a la neste sak:

4. Unngå tidsbegrensede dispensasjoner. Grønøra 1 som eksempel. Utleier fikk leie ut til kontor på industriområdet i inntil tre år i strid med bestemmelser, angivelig fordi Orkla Økonomi ikke fant passende lokaler lenger i sentrum. Tillatelsen gikk ut i juni 2016 (!). Orkla Økonomi er fortsatt i lokalene nesten fire år senere.

Grønøra 1-bygget ligger på industriområdet men har store ledige lokaler tilpasset kontor, som skal ligge i sentrum. Også i sentrum står mye tomt. Utleier har drevet ulovlig i snart fire år.

Eier Grønøra 1 (primært Rishaug-gruppen i Trondheim) betaler nå 30 000 kr i måneden i tvangsbøter uten at det ulovlige forholdet opphører. På spørsmål fra Småbylista om hva kommunen evt gjør ut over å sende faktura, svarte rådmannen at Grønøra 1 nå ber om et møte med kommunen – når det blir lov med fysiske møter. Selskapet har brukt advokater for å tvinge gjennom viljen sin i flere år. Investoren har truet med søksmål uten å ta ut stevning, trolig fordi man vet at dette er en tapt sak i retten.

Småbylista jobber for:
En praksis som reduserer risikoen for ulovligheter i plan- og byggesaker.
Mer effektiv innsats fra kommunen for å stoppe ulovlige forhold når de først har skjedd.