Orkanger Havn: Dårlig nytt om landstrøm og støy

Publisert 26.05.2020

TechnipFMCs skip Deep Energy og Apache på reden ved Orkanger. Håpet om landstrøm svinner.

Landstrøm på Orkanger Havn ble utsatt fra 2019 til 2020. Det kommer ikke i år heller. TechnipFMCs spoleskip vil fortsatt spy ut CO2 mens de ruller rør for olje og gass.

Ombygging av skipene for bruk av landstrøm blir for dyrt, ifølge selskapet. I beste fall kan en enklere løsning komme i 2021 som halverer utslipp uten å fjerne støy. I verste fall skjer ingenting.

Rekordstøtte til Orkanger
I 2018 fikk Trondheim Havn et rekordtilskudd på 16,3 mill. kr. fra Enova (staten) for å etablere landstrøm på Orkanger. Enova vurderte Orkanger som et prosjekt med stor klimanytte og dekker derfor 75 prosent av investeringen. To år senere er anlegget fortsatt ikke bygd. Tilskuddet gjelder foreløpig bare ut juni i år.

Småbylista fremmet forslaget om landstrøm i 2017 og tok opp problemet med stadige utsettelser på siste møte i kommunestyret. Ordfører Oddbjørn Bang svarte at han har jevnlig kontakt med Havna. Håpet er en beslutning i styret før sommeren.

Orkland på CO2-toppen
Visste du forresten at Orkland er blant norske kommuner med størst utslipp av CO2 målt mot folketall? Hovedårsaken er selvsagt mye industri. Her er eksempler på tonn CO2 per innbygger i 2018 (kilde: Miljødirektoratet).

Orkland 18,6
USA 16,6
Norge 8,3
Kina 7,0
EU 6,7
Verden 4,8

Utslippene i Orkland økte med 6,1 prosent fra 2017 til 2018.

5 av 119 biler er elbil
Småbylista tok også opp spørsmålet om fornyelse av kommunens bilpark og utbygging av trygge anlegg for myke trafikanter. Begge deler kan bidra til kutt i utslipp av klimagasser. Orkdal kommune vedtok å gjøre store deler av egen bilpark utslippsfri i løpet av 2019, men dette er overført til nye Orkland kommune i påvente av bedre el-biler. I dag har Orkland 119 lette kjørfetøy. Bare 5 av 119 er utslippsfrie.

Nei fra Havna
Trondheim Havn har droppet planen om å bygge ut Grønøra Øst i retning Nerøra og Gammelosen. Det prosjektet satte ikke bare landstrøm på dagsorden, men også visuell skjerming av havneområdet. Havna måtte lage en plan for vegetasjonsskjerm med vintergrønne planter etter at konteinerhavna har ligget uten noen form for skjerming i alle år.

Småbylista tok nylig opp saken med Havna og etterpurte vegetasjon, feks en smal stripe beplantning. Svar: Havna har ingen planer om å plante eller skjerme.

Fagfolk har vistr hvordan Grønøra Øst kan skjermes litt med busker som tåler livet ved sjøkanten, men Havna vil ikke.