Nytt håp om å unngå monsterbygg i ST-kvartalet

Publisert 16.01.2020

Håpet øker om at Orkanger slipper unna et 60 meter langt og 16 meter høyt monsterbygg helt ut i gata midt i den mest verdifulle trehusbebyggelsen.


Den 60 meter lange boligblokka er planlagt med kontor til ST i deler av første etasje. Rådmannen har vært skeptisk til om perspektivet viser hvor ruvende bygget faktisk vil bli. Ill: Visualis.

Hovedutvalg forvaltning vedtok onsdag at bygningskroppen må trekkes minst 6 meter tilbake fra byggelinja (gata). Det er uvisst om det er nok til å redusere slagskip-effekten, men uansett bedre enn å sette opp gigantveggen kloss inntil gateløpet.

Småbylista og FrP
Småbylista foreslo at bygget skal trekkes minst 10 meter tilbake. Bare FrP stemte med SMB for dette. Ap, Sp og Høyre mener et krav om minimum 6 meter klaring holder.

Nå legges forslaget til plan ut på  høring. Da kan  naboer og andre som er opptatt av framtida for Orkanger sentrum uttale seg. Eier (Adressa) og utbygger (Primahus fra Stjørdal) jobber intenst for å få så frie tøyler som mulig i et område med høy kulturhistorisk verdi.

Etter lobby lyktes det å åpne for en mønehøyde på over 16 meter midt i Orkdalsveien, inntil apoteket (nå advokat Aae), Jenssen-gården og biblioteket. Gesimshøyden (der skråtaket starter) blir over 12 meter – faktisk høyere enn ved Orkanger barneskole, som ligger tilbaketrukket på tvers av gata.

Det grunnleggende problemet er at Adressa/Primahus ikke vil bygge ut i dybden, men presse flest mulig leiligheter inn på ei lita tomt ut mot gata. På befaring onsdag forsto flere at ei utbygging her bør skje på en helhetlig måte og omfatte kvartalet ned til Søster Signes veg av minst tre grunner:

 • Gi plass til luft og byrom foran veggen for å unngå en Berlinmur i gata.
 • Gi plass til et uteareal med kvalitet.
 • Løse inn to naboer som ellers vil få et ruvende monster utenfor stuevinduene.

Skisse av fasade ut mot gata. 4.etasjen er tenkt lagt under et skråtak for å få plass til inntil 40 leiligheter. Med en høyde på 16 meter og lengde på 60 meter skriver rådmannen at det blir et svært stort og dominerende bygg. Det er vanskelig å få inntrykk av dimensjonene på denne illustrasjonen siden utbyggers skisse ikke omfatter nabohusene.

Elefanten i gata
Rådmannens viktigste innvending mot prosjektet – omtalt av fagfolk som «elefanten i gata» – er at det vil danne presedens. Det vil si at kolossen blir retningsgivende også for senere byggeprosjekt, og at den dermed kan endre Orkanger sentrum fullstendig. Ap og Sp vil lage en sentrumsplan for Orkanger, ifølge partienes politiske plattform. Den planen kan Ap og Sp bare glemme hvis de tillater ei utbygging slik det er søkt om.

Lobby, politiske krumspring og mangel på respekt for kunnskap har preget behandlinga av saken:

 1. Adressa-eierne/Primahus ønsker å bygge 5 etasjer på knøttlita tomt, mens planen sier 2-3 etasjer.
 2. Rådmannen foreslår et helt annet konsept. Det er basert på vedtatte planer og et innhentet kunnskapsgrunnlag om kulturhistoriske verdier og arkitektur i gata (Høyer Finseth-rapporten): Lav bebyggelse i front og høyere bygg i bakkant. Men da må eier/utbygger kjøpe til areal.
 3. Senterpartiet (Rasmus Skålholt) rykker ut i ST med budskapet «Kjør på!». Skålholt har ledet hovedutvalget siden 2007. I stedet for å bruke Høyer Finseth-rapporten kjører han bil gjennom gata og finner ut at det er mange ulike hustyper der allerede (opplyst i utvalgsmøte).
 4. Utbygger jekker ned fra 5 til 4 etasjer, men total høyde er likevel over 16 meter.
 5. Etter mye fram og tilbake får vi kritikere inn en formulering om at det er ønskelig at bygningskroppen trekkes tilbake fra gata. Logikken er at enten må høyden reduseres eller bygget dras tilbake.
 6. Utbygger kommer med forslag til reguleringsplan. Ønsket om å trekke bygget tilbake blir neglisjert. Det er ikke en gang satt av plass til sykkeltilbud foran den 60 meter lange veggen.
 7. Vedtak onsdag om at bygningskroppen må trekkes minst 6 meter tilbake, noe utbygger mener kan velte hele prosjektet.

Slik var utbyggers første skisse med ei tinderekke av brutte mønevegger ut mot gata. Det politiske flertallet fant ut at det vil være finere med et langsgående skråtak slik som på de eldre og lavere trehusene i gata. Men her snakker vi om 60 meters lengde. De hvite veggene er de identitetsbærende byggene i sentrum –  Jenssen-gården og det gamle apoteket.

David mot Goliat
Det er i så fall greit. Et prosjekt med 40 leiligheter krever mer plass, og naboene bør uansett løses inn. Det dreier seg om to eldre bolighus i tillegg til korpshuset. Men Adressa-eierne/Primahus har vist null interesse for å kjøpe til areal for å lage en helhetlig utbygging.

Enkelte naboer møtte opp ved behandlinga i hovedutvalget onsdag. Nå starter kampen for alvor, og ofte er dette Davids oppgjør mot Goliat. Her handler det om:

 • Kortsiktige, økonomiske interesser utfordrer de langsiktige samfunnsinteressene.
 • Å bøye av for kravet om mest mulig profitt for minst mulig innsats – eller litt ryggrad for å sikre ei sunn stedsutvikling.

Et monsterbygg som foreslått vil ødelegge de unike kvalitetene som kan gjøre Orkanger sentrum til en attraktiv småby.