Aktivt 2023 for Småbypartiet

Publisert 28.02.2024

Ssmåbypartiet var synlig på mange stands under valgkampen 2023. Her er fem av våre listekandidater, f.v. Berit Gjølmesli, Hans Kringstad, Lena Veronica Røe, Sol Garberg og Jørgen Indergård.

På årsmøtet i Småbypartiet Orkland 27. februar ble Gro Ragnhild Rostad valgt som ny nestleder og Ragnhild Falch blir nytt styremedlem.

2023 ble et begivenhetsrikt år for Småbypartiet. Årets store innsats var valgkamp som ga et flott resultat og ga partiet en økning i antall representanter i Orkland kommunestyre fra tre til fire. Og det til tross for at kommunestyret var redusert fra 51 til 43 medlemmer. Denne oppslutningen gjorde at vi ble invitert inn i en politisk flertallsgruppe sammen med Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og SV.

Årsmelding og regnskap for 2023 viser stor aktivitet både i styret og i kommunestyregruppen. Mange viktig politiske saker har vært på dagsorden og våre folkevalgte har greid å få gjennomslag for mange viktige beslutninger der Småbypartiet har satt sitt synlige stempel på.

Viktige oppgaver for styret framover blir å gjøre Småbypartiet synlig og dermed kunne rekruttere flere medlemmer.

Det nye styret for Småbypartiet Orkland er:

Leder Marit Mjøen
Nestleder Gro Ragnhild Rostad
Kasserer Bjørn Johan Vullum
Sekretær Roar Solheim
Styremedlem Tor Fredrik Bredeli
Styremedlem Ragnhild Falch
Varamedlemmer: Berit Westrum Johansen og Grethe Gravrok Sand
Valgkomite: Torgeir Sletvold, Verner Rindal, John Olav Wåtland

Les mer om hva vi står for her