Ny trafikkfelle – si fra om slike

Publisert 21.03.2019

Et nytt gjerde lager ei ny trafikkfelle i Tverradkomsten, der det er flere problemer fra før. Vet du av andre, utrygge steder for myke trafikanter?

Ser du syklisten? De som kjører fra OTI ser sykkelen først når den er på vegkanten. Her krysser fullt av skolebarn hver dag – skjult bak det nye gjerdet.

Si fra om farlige punkter i kommentarfeltet til denne artikkelen på Facebook. Småbylista vil at kommunens trafikksikkerhetsutvalg skal ut på befaring og kartlegge steder som bør utbedres.

Det gjelder først og fremst på kommunale veger der Orkdal kommune har ansvaret, men si gjerne fra om fylkesveger også. Noen allerede kjente problempunkter:

  • Gjerdet/støyskjermen i Tverradkomsten ble satt opp, tatt ned pga manglende søknad – og er nå satt opp igjen. Dette er en skoleveg. Myke trafikanter vises knapt før de krysser vegen. Flere har varslet. Saken vil bli tatt opp politisk igjen. På motsatt side av passasjen ved Geilan har kommunen snøopplag, som hindrer sikt også i den retningen.
  • Tverradkomsten 2: Kryssing mellom fotballbanene og OTI. Stor ferdsel, mange bekymringsmeldinger særlig når det er mørkt.
  • Tverradkomsten 3: Fortau mangler mellom Mostargata og Geilan. Flere husstander manger også gangfelt.
  • Grønørbrua: Sikkert fortau mangler trass i arbeid siden 2012.
  • Gammelosveien: Folk går kjørebanen fordi det ikke er lys i turvegsløyfa nord for vegen ved Strandheim.
  • Damekra, Follo: Bekymring pga gjerde som hindrer sikt.

Overgangen mellom fotballbanene og OTI.

Etter politisk påtrykk reviderte Orkdal kommune i vinter en tiltaksplan for trafikksikkerhet. Blant tiltakene som ligger inne:

  • Fortau langs Joplassveien.Kostnadsberegnet til 6 mill. kr. – ikke prioritert så langt selv om dette er skoleveg.
  • Flytte gangfelt ved Grøtte barnehage. 60 000 kr.
  • Fortau i Orkdalsveien forbi Bårdshaug Herregård. Trolig dyrt, ingen finansiering. Kommunens mest trafikkerte område.
  • Svorkmo: Gang-/sykkelveg og bru over Svorka.

Kryssområde ved Follo.

Det er viktig å kartlegge også punkter som kan utbedres uten at det koster mange millioner. Eksempler er å bedre sikt ved gangfelt, som i Tverradkomsten, eller å sette opp lys der det vil hjelpe.

Derfor: Kom med innspill på Facebook, så blir de tatt opp i trafikksikkerhetsutvalget.

PS:
Entreprenør Mardahl Maskin tok saken i egne hender og justerte skjermen ved Tverradkomsten/Geilan (bildet øverst) etter at denne saken ble publisert. Byggverket var godkjent av Orkdal kommune…