Newton-rom til 4,5 millioner sprekker

Publisert 28.08.2019

Flertallet i Orkdal kommunestyre bevilget 4,5 mill. kr. midt i budsjettåret for å bygge Newton-rom ved Folkehelsesentret raskt. Fem måneder etter har ikke arbeidet startet. Nå kommer det fram at rommet blir minst 500 000 dyrere enn forutsatt.

Newton-rommet skal etter planen komme i forkant av Orklahallen, til venstre for klatrehallen.

Dermed må politikerne lete etter enda mer penger. Småbylista stemte mot bevilgningen i mars av flere årsaker. Vi fikk protokollført at saken var for dårlig utredet til å fatte et vedtak. Protokolltilførsel som protest er uvanlig, men det var åpenbart på sin plass.

Småbylistas innvendinger i mars:

* Det er feil å bevilge så mye penger utenfor budsjett.
* Helsetunet og flere skoler har ventet lenge på penger for å utbedre bygg. Derfor feil prioritering.
* Planen er at næringslivet skal bidra økonomisk, men næringslivet mener plasseringa er dårlig.
* Både kostnader og driftsform er altfor dårig utredet.

Det haster…
Et av flertallets argumenter i mars var at gravemaskinene sto klare ved Folkehelsesentret og at det hastet med å starte bygging for å spare penger. Saken var i praksis avgjort bak lukket dør før debatten i kommunestyret.

I august er det ennå ikke gravd byggegrop. Derimot fikk hovedutvalg teknikk forrige uke beskjed om at det ligger en hovedvannledning i bakken der det er tenkt gravd, og at selv uten denne kostnaden vil rommet bli 500 000 kroner dyrere enn forutsatt.

Småbylista tok opp saken under åpen post i formannskapet i dag (onsdag). Kostnadssprekken ble bekreftet, informasjon om vannledningen ble ikke bekreftet.

«Uten skikkelig saksutredning»
Småbylista tok opp saken i et leserinnlegg i ST etter vedtaket i kommunestyret i vår. Der het det blant annet:

«Vi undres både over prioriteringa av et Newton-rom uten skikkelig saksutredning, og nedprioriteringa av tiltak til noen av de eldste og mest sårbare innbyggerne i kommunen vår. Newton-rom er åpenbart viktigere enn pasientrom.»

Venstres tredjekandidat spredte Småbylistas leserinnlegg på Facebook med en kommentar om at han ble «kvalm» av Småbylista. Det kommenterte partiet saklig i avisa. Forrige uke kom et nytt innlegg som hevdet at Venstres kandidat var den som ble angrepet. Det mener Småbylista er å snu saken på hodet.

Kort historikk:
Newton-rom er et lokale tilpasset undervisning i realfag, helst knyttet til lokalt næringsliv. Et slikt rom finnes bla i kulturhuset Kimen i Stjørdal, og ble derfor foreslått som del av et framtidig kulturhus med bibliotek på Orkanger.

Flertallsgruppa ville i stedet plassere rommet i toppetasjen i Folkehelsesentret. Det viste seg at det vil bli veldig dyrt fordi undervisningslokale utløser strengere brannkrav. Dermed kom hasteforslaget opp om å bygge rommet utenfor Folkehelsesentret og Orklahallen – basert på et kostnadsoverslag som nå viser seg å være for optimistisk.

Les tidligere artikkel om saken.