Nesten 100 på åpent møte om byutvikling og skole

Publisert 16.02.2023

Omtrent 100 hadde møtt opp til åpent møte med tema sentrum og skoler på Orkanger.

Omtrent 100 var til stede i OIFs Flerbrukshus på Nedre Rømme da Småbypartiet Orkland inviterte til åpent møte med tema Hva skjer i sentrumsutviklinga og utbygginga av Orkanger-skolene. Fire innledere ga publikum interessante innspill, gjennomgang av planer og utfordret oss på «Hva skaper en by?»

Første innleder var Småbypartiets kommunestyrerepresentant og førstekandidat til høstens valg, Hans Kringstad. Han orienterte om politiske vedtak som er gjort og de som skal komme i nær framtid, og hvordan han vurderte konsekvensene av det politiske flertallets beslutninger.

Hans største ankepunkt er at politisk flertall er i ferd med å gjøre en stor feil ved å åpne for småhandel på Laksøra. Han sa at dette er det motsatte av det som både fagfolk og Statsforvalter sier, nemlig at skal man unngå sentrumsdød så må en by bygges innenfra med tilbudene i gåavstand mellom hverandre.

Politistasjonen

Neste ut var Eivind Bustad fra selskapet Ursus Eiendomsutvikling som eier Orkdalsveien 41 (Orkanger politistasjon) og er i ferd med å kjøpe Orkdalsveien  35 (der restauranten Monte Rosa ligger). Dise eiendommene utgjør samlet drøyt fem mål tomt. Han kunne fortelle at utviklingen av området er helt i startfasen. Torsdagen var imidlertid brukt til oppstartmøte for reguleringsplanprosessen hos Orkland kommune, så de er i gang! Han sa at det er et spennende prosjekt og gjennom samtaler med Politiet og valgt arkitekt, ON Arkitekter og Ingeniører, skal den nye stasjonen bli både funksjonel og arkitetonisk spennende. Han sa at de er veldig klar over at eindommen markerer innfallsporten til sentrum fra nord som gir både utfordringer og muligheter.

– Dere som bor og utvikler Orkanger skal være stolt over bykjernen og det er mange muligheter samtidig med at man må beholde det som er og særpreget med trehusbebyggelse, sa han.

Stor byutvikling på Rømme

Daglig leder Yngve Bakken i Salvesen & Thams Eiendom kunne fortelle om en bevisst satsing på byutvikling. S&T Eiendom utvikler det sentralt beliggende området Rømmetunet og han sa følgende:

– Det bor 2 200 mennesker innen 600 meter fra Rømmetunet. Det er 3 000 arbeidsplasser i nærområdet og over 250 arbeidsplasser i handlegata. Bare gjennom våre bygg – Remegården, Haldorgården, Bankgården, Rømmetunet A og Rømmetunet C – er det etablert ca 130 arbeidsplasser i sentrum. Statistikk viser at ca 10 000 besøker byen pr dag. Vi har solgt 150 leiligheter i Orkanger sentrum, og ved full utbygging av Rømmeområdet bygges ytterligere 150 leiligheter.

Med videre boligutvikling videre øst for sentrum i Lysthusflata, antydes en mulig befolkningsvekst på 1.500 mennesker. Dette er en øsnket politisk utvikling også, men gir en del utfordring for kommunale tjenester, spesielt innenfor barnehage og skole.

Krevende skolesituasjon på Orkanger

Komunalsjef for oppvekst i Orkland kommune, Solveig Melby, hadde en grundig gjennomgang av prognoser og statistikk som antyder at vekst i elevtall for Orkanger vil gå ned framover. Hun innrømte at da tok man ikke høyde for en potensiell stor folketallsvekst som ligger i eiendomsutviklernes planer.

Hun sa at generell utvikling i Orkland, Norge – og verden forøvrig – viser en tendens med færre barn. Det er vekst nå i midten av 2020-årene, men nedgangen kommer. Derfor velger kommunen å avvente store skoleutbygginger på Orkanger, men går for paviljong for ungdomsskolen og ombygging som gir to nye klasserom på Orkanger barneskole. Ombygginga av barneskolen, kostnadsregnet til 25 millioner, definerer hun som en midlertidig løsning som kan bli langvarig.

– En gladmelding er imidlertid at kommunen har avsatt fire millioner til utvikling av skolegårdene og utearealene på begge skolene som er helt nødvendig. Dette arbeidet er under planlegging og vil realiseres så snart som mulig, sa Melby.

Hun kunne imidlertid ikke si noe eksakt om når de to nye klasserommene ved barneskolen vil stå ferdig. Uansett vil det IKKE bli til skolestart til høsten.