Nerøra må få status som severdighet

Publisert 27.08.2019

Gamlebyen på Orkanger må få status som severdighet og skiltes som «Trehusbyen Nerøra». Det foreslår Småbylista som et første tiltak for å synliggjøre og ta vare på det kulturhistorisk viktige bygningsmiljøet.

Fjordgata, den første sentrumsgata på gamle Orkanger.

Berit Westrum Johansen fremmer saken som såkalt interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 4. september. Noe av bakgrunnen er at ordførerens eget parti (Sp) nå betegner Nerøra som det viktigste trehusmiljøet i Trøndelag utenom Røros.

Statens vegvesen som er skiltmyndighet kan kreve tiltak før bebyggelsen blir godkjent som severdighet. Derfor vil forslaget kunne framtvinge grep også fra kommunens side.

Johan Richters gate 8 på Nerøra. Orkdal kommune eier både dette huset og Nygata 10. Begge står tomme pga dårlig vedlikehold. Det kan ende med at kommunen prøver å selge.

Småbylistas mål på lengre sikt er blant annet å etablere en støtteordning øremerket bevaringsverdige hus på Nerøra – og på Bjørnli og Småøran i Råbygda. Dette er programfestet. Dagens ordning gir relativt liten støtte og huseiere i det bevaringsverdige trehusmiljøet må konkurrere med boliger i hele kommunen.

Andre aktuelle tiltak er ensartet belysning i alle gater og konkrete prosjekter som feks å få sprosser inn i husmorvindu i de eldste husene.

Her kan du lese Småbylistas spørsmål og forslag som kommer i kommunestyret:

INTERPELLASJON Orkdal kommunestyre 4. september 2019
SYNLIGGJØRING AV NERØRA
fra Småbylista ved Berit Westrum Johansen
«Nerøra er et av de beste eksemplene på bevaringsverdig småbystruktur i Norge, ifølge fylkeskommunens antikvariske myndighet.

I dokumenter knyttet til Orkdal 2040-arbeidet sammenligner fagfolkene Nerøra med Bakklandet i Trondheim, og de karakteriserer uthusmiljøet på Nerøra som utrydningstruet.

I et leserinnlegg i ST betegner Orkland Senterparti Nerøra som den viktigste trehusbebyggelsen i Trøndelag utenom Røros.

I motsetning til Røros, Bakklandet og trehusbyen Levanger er Nerøra praktisk talt ukjent utenfor lokalmiljøet.

Uthus fortsetter å forfalle selv om Orkdal kommune har opprettet et fond for tilskudd til bevaringsverdige bygg i kommunen. Ett uthus har fått tilskudd, men eier har måttet frasi seg støtten fordi fylkesantikvaren stiller så strenge betingelser til bla materialbruk at tilskuddet ikke monner økonomisk.

Orkdal kommune eier selv bolighus på Nerøra som er så dårlig vedlikeholdt at de står tomme. Det harmonerer ikke med den statusen kommunen mener Nerøra fortjener, og forfallet er feil signal til private huseiere som får store kostnader dersom de skal rehabilitere i tråd med alle krav.

Blant annet utstrakt bruk av moderne vinduer i gamle hus svekker helhetsinntrykket av det historisk viktige bygningsmiljøet.

Synliggjøring av Nerøra er viktig for å skape stolthet og motivere til forskjønnelse. Den digitale turstien som åpnet i sommer kan være et bidrag til å heve statusen til Nerøra, men dette må følges opp med andre tiltak hvis bygningsmiljøet og historien skal bli kjent utenfor lokalmiljøet.

Et NTNU-prosjekt gir konkrete innspill til kommunen for å utvikle Nerøra. Ett av dem er å ta i bruk Frelsesarmeens tidligere forsamlingshus til et treverksted til der eiere av bevaringsverdige hus kan hente råd og inspirasjon. Forsamlingshuset ligger nå ute for salg.

Frelsesarmeen er til slags og kan i ytterste fall bli revet. Dette er det siste forsamlingslokalet på Nerøra. Et NTNU-prosjekt foreslo at kommunen kjøpte og etablerte trehusverksted for å styrke bygningsmiljøet.

Spørsmål:
Hvordan vurderer ordføreren muligheten for å kjøpe Frelsesarmeen og evt finansiere ved salg av annen eiendom på Nerøra?

Hva vil ordføreren gjøre for at Orkdal kommune bedre tar vare på egen eiendom på Nerøra?
Hva vil ordføreren gjøre for å synliggjøre bygningsmiljøet på Nerøra og historien knyttet til Nerøra?
Forslag til vedtak:
Rådmannen fremmer sak overfor skiltmyndigheten for å få skilte ”Trehusbyen Nerøra” som severdighet på kommunal veg i krysset Trondheimsveien/Thamshavnveien, og for å få skilting med symbol for severdighet på E39 ved nordlig avkjørsel til Orkanger sentrum.»