Liten seier: Nerøra blir i hvert fall nevnt i fond for gamle hus

Publisert 18.03.2020

Orkland kommunestyre støttet Småbylista og vedtok at bygningsmiljøene Nerøra, Småøran og Bjørnli framheves i retningslinjene for et fond støtte til bevaringsverdige hus. En liten seier for en forsømt perle på gamle Orkanger.

Fra Fjordgata nederst på Nerøra. Bygningsmiljøet er særegent og forteller om Orklands historie.

Flertallet gikk derimot ikke med på å heve maksimumsstøtten til 100 000 kr per prosjekt. Den ble i stedet økt fra beskjedne 30 000 til 50 000 kr. Bakgrunnen for saken er denne:

Orkdal opprettet for få år siden et fond som skal inspirere eiere av gamle, verdifulle bygg til å sette dem i stand. Det utrydningstruede uthusmiljøet på Nerøra var tema da fondet ble opprettet, men Nerøra fikk likevel ingen spesiell status i retningslinjene. Det kom få søknader fra dette området, som Senterpartiet omtaler som den viktigste trehusbebyggelsen i Trøndelag utenom Røros.

Ja til Nerøra
Fondet skal utvides til å omfatte hele Orkland. Da saken kom til behandling i hovedutvalg forvaltning, foreslo Småbylista å endre retningslinjene på to punkter:

  1. Nerøra, Småøran og Bjørnli skal ha spesielt fokus ved tildeling av midler.
  2. Maks-støtten økes fra 30 000 til 100 000 kr.

I hovedutvalget fikk «Nerøra-forslaget» flertall 6-5 mot Senterpartiet og Høyre.
Økt maks-støtte ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret har siste ordet. Der hadde Sp snudd og alle støttet nå forslaget om å omtale de tre bevaringsverdige områdene spesielt, uten at det gir disse noe formelt fortrinn ved tildeling. Ideen er å tenke bygningsmiljø framfor enkelthus, heve statusen til disse områdene som er viktige identitetsbærere i Orkland – og å få flere som har hus her til å søke.

Nei til 100 000
Men: Sp og Ap var blitt enige på bakrommet om at 50 000 i maks-beløp er nok, åpenbart ut fra en tanke om at tilskuddene må spres tynt utover hele kommunen. Småbylista, Pensjonistpartiet, FrP, Rødt og MdG gikk for 100 000. Dette er begrunnelsen i korte trekk:

  • Retningslinjene sier at støtten skal inspirere til å ta vare på viktige bygg. 30 000 eller 50 000 monner ikke som inspirasjon hvis du skal gjøre et løft. Ordningen egner seg best som klapp på skuldra til dem som uansett har tenkt å utføre mindre arbeid.
  • De antikvariske kravene er så strenge at 30 000 til 50 000 er mer straff enn støtte. Konkret har eier av et uthus på Nerøra vært nødt til å takke nei etter først å ha fått 30 000. Årsaken er ekstremt fordyrende pålegg fra antikvariske myndigheter når man først er inne i ordningen.
  • Politikerne skal selv fordele penger og bestemme beløp. Det er altså ingen risiko med å heve maks-beløpet, man må ikke tildele 100 000.

På et folkemøte nylig ønsket huseiere et økt beløp til færre bygg framfor å spre småbeløp utover. Uten en fleksibel tilskuddsordning fortsetter forfallet. Uthus ramler sammen, og Orkdal kommune solgte selv ei rønne i Johan Richters gate på det åpne markedet i stedet for å sette bygget i stand – midt i hjertet av den viktigste trehusmiljøet i Trøndelag utenom Røros.

Rivesak i Råbygda
PS: I dag (18. mars) skulle hovedutvalg forvaltning behandle en søknad om å rive et verneverdig men sterkt forfallent hus (Plassen) innenfor området Småøran i Råbygda. Som Nerøra er dette et område regulert for bevaring. Møtet ble utsatt på grunn av smittesituasjonen, men saken viser hvilket dilemma vi står oppe i.

50 000 i støtte er uinteressant for å renovere et falleferdig bygg uten innlagt vann. Samtidig mener rådmannen vi ikke kan tillate riving, fordi det er i strid med vedtatte bestemmelser. Hovedutvalget godtok riving tidligere, blant annet fordi det forelå en plan om å sette opp det fullt beboelige huset fra Sæther-tunet på tomta i stedet. Fylkesmannen underkjente vedtaket (etter klage fra Fortidsminneforeningen) og saken må opp igjen.

Oppussingsobjektet Johan Richters gate 8. Orkdal kommune solgte i stedet for å sette i stand. Kommunen kunne gått foran som rollemodell på Nerøra.