– Mer åpenhet gagner alle i Orkland

Publisert 28.06.2019

Paneldebatt i Løkken Kulturhus.

– Småbylista har et program som omfatter hele Orkland kommune. Vi legger fakta og forskning til grunn når saker skal avgjøres. Og Småbylista arbeider politisk for større åpenhet, og vi tør å stille de spørsmålene som andre ikke tør å spørre.

Slik åpnet førstekandidat for Småbylista Orkland, Berit Westrum Johansen, sin første paneldebattdeltakelse foran kommunevalget 2019. Paneldebatten ble arrangert av Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Fellesorganisasjonen i Løkken Kulturhus mandag 24.juni.

12 politiske partier

F.v. Are Hilstad (Ap, Oddbjørn Bang (Sp), Petter Verme (Rødt), Mildrid Nesheim (V), Karin Bjørkhaug (KrF), Mona Størdal (MDG), Anne Mari Svinsaas (SV), Jan Grønningen (H), Helge Ringli (FrP), Berit Westrum Johansen (Småbylista), Torstien Larsen (PP) og Alf Ingen Myrås (Demokratene).

Alle 12 partier som stiller til valg i nye Orkland kommune deltok i debatten: Småbylista, Arbeiderpartiet, Demokratene, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Berit Westrum Johansen fra Småbylista sa i sitt hovedinnlegg at Småbylistas program inneholder konkrete lokale saker, og overordna mål for den politikken de mener er best.

– Mangler vi kunnskap og fakta er det viktig at vi innhenter det. Vi må se til de som har prøvd det før, og som har lyktes. Programmet inneholder konkrete lokale saker, og overordna mål for den politikken vi mener er best. Vi svikter aldri programmet. Vi vil at velgerne skal vite at det som står i programmet, det står vi for, sa Westrum Johansen.

Hun sa at Småbylista ønsker å legge fakta og forskning til grunn når saker skal avgjøres.

– Mangler vi kunnskap og fakta er det viktig at vi innhenter det. Vi må se til dem som har prøvd det før, og som har lyktes.

– Vi svikter aldri programmet. Vi vil at velgerne skal vite at det som står i programmet, det står vi for. Vi har blant annet programfestet at vi vil ha gode tjenester der folk bor. Enten de bor i Agdenes, Snillfjord, Meldal eller Orkdal, sa Westrum Johansen.

Miljø på agendaen

Gunn Elin Høgli fra Fagforbundet ledet paneldebatten på en forbilledlig måte. Stilte konkrete spørsmål og sørget åde for at publikum og panel kom til orde.

– Småbylista vil sette miljø på agendaen i alle saker der det er naturlig. Vi ønsker at Orkland skal være en foregangskommune i arbeidet med klima og miljø. Vi lever i en tid der behovet for å tenke på miljøet er stort. Derfor mener vi at vi må ha et miljøperspektiv i alt vi gjør.

– Småbylista vil utnytte mulighetene som ligger på Orkanger av hensyn til hele Orkland kommune. Et attraktivt sentrum med gode tilbud, gjør det lettere å få tilflytting til hele kommunen. Ikke alle vil bo i byen, men mange synes det er fint med nærhet til en by med gode tilbud. Enten det er snakk om å gå ut å spise, gå på kino eller delta på konserter og andre kulturarrangement. En attraktiv by er en stor fordel både for næringslivet og for kommunen. Konkurransen om kompetanse blir stadig hardere. Et attraktivt sentrum til glede for alle, kan hjelpe oss til å få ungdommen tilbake fra storbyene etter endt utdanning.

Orkanger – byen i Orkland

Sentrumsutvikling er like viktig for Småbylista som utvikling av hele kommunen. Berit Westrum Johansen sier det slik:

– Det er ingen motsetning mellom byen Orkanger og grendene rundt omkring i Orkland. Vi må all spille på lag, noe passer i byen og noe passer bedre på landsbygda. Ingen vil ha boligblokker på Å, eller fabrikker i Hoston. Noe passer her og noe passer der, men vi må komme over bygdestriden som noen fortsatt ønsker å nøre opp under. Byen Orkanger er byen til alle i Orkland, alle skal ha glede av den, føle tilknytning til og ha et eierskap til den. Hva er torghandel på torget, uten jordbærselgere fra Lensvika, egg fra Storkvikne gård eller potetselgere fra Solhus gård.

– Vi i Småbylista arbeider politisk for større åpenhet, og vi tør å stille de spørsmålene som andre ikke tør å spørre. Vi mener at vi har alt å vinne på å være mer åpne, velgerne har rett til å vite hva som skjer i politiske prosesser og hvorfor avgjørelser blir som de blir, avsluttet førstekandidat for Småbylista Berit Westrum Johansen hovedinnlegget sitt under Paneldebatten i Løkken Kulturhus mandag 24.juni.