Marit Mjøen leder Foreningen Småbyen

Publisert 01.03.2019


Marit Mjøen tar over som leder av Foreningen Småbyen etter Berit Westrum Johansen (t.v.), som nå er nestleder. Marit Skjetne (t.h.) fortsetter som kasserer.

Det ble klart på Foreningen Småbyens årsmøte torsdag. Disse utgjør nå styret i organisasjonen som står bak Småbylista Orkland:
Marit Mjøen, leder (ny)
Berit W. Johansen, nestleder
Marit Skjetne, kasserer
Robert Anthonsen, sekretær (ny)
Nina Sæther Christoffersen, styremedlem
Bjørn Johan Vullum, styremedlem

Gro Rostad og Øyvind Sten fortsetter som vara til styret.

Årsmøtet vedtok en liten justering av vedtektene, slik at leder velges for to i stedet for ett år. Høstens kommunevalg er desidert viktigste sak i 2019.

Foreningen Småbyen og Småbylista ble etablert lenge før Orkanger fikk bystatus. Bakgrunnen var et ønske om å bidra til gjennomføring av visjonene i Orkdal 2040-planen. Småbylista stiller liste med 52 kandidater ved valget i høst.

Dette er Foreningens formålsparagraf:
«Foreningen Småbyen er en partipolitisk uavhengig forening som skal bidra med aktiviteter og stille valgliste til kommunevalget i Orkland under navnet Småbylista Orkland. Dette skal sikre Orkland som et regionsenter, utvikle småbyen Orkanger med et levende sentrum, og gi stolthet, bolyst og bevegelsesglede i hele kommunen.»