Folkeliv i sentrum: Se det beste vi kan gjøre for gata

Publisert 09.09.2015

n 8– Gata vår skal leve. Flerbrukshus i sentrum er det beste Orkdal kommune kan gjøre for å få sentrumsgata til å blomstre opp, sier Småbylistas ordførerkandidat Berit Westrum Johansen.

Ei sentrumsgate med mange møtesteder på dag og kveld er noe av det viktigste vi kan tilby for å få ungdommen tilbake etter endt utdanning. Et pulserende alternativ til kjøpesentrene er en kvalitet vi MÅ ta vare på. Unge mennesker tar utdanning i byer og vil ha urbane kvaliteter.

Lær av andre regionsentra
Bildet viser en modell til nytt flerbrukshus integrert i ST-kvartalet. Rømme Øvre kan også være et alternativ.

– Rauma, Ørland og mange andre kommuner jobber godt for å utvikle tette, attraktive sentrumskjerner, sier Berit Westrum Johansen.

En spørreundersøkelse blant studenter i Trondheim viste at:

  • 1 av 3 mener et urbant miljø er svært viktig ved valg av bosted.
  • Bare 1 av 9 mener at et urbant miljø ikke er viktig.
  • 19 av 20 ville ikke bo utenfor Trondheim om de skulle jobbe i regionen.
  • Nesten ingen visste noe som helst om kommunene utenfor byen.

Smabylista_portrett_nscSterke bysentra gir vekstkraft til omlandet. En kompakt, attraktiv Orkanger by er det beste tiltaket for økt tilflytting til Fannrem, Svorkmo, Vormstad, Gjølme/Råbygda og grendene. Vi er ikke konkurrenter innad i Orkdal. Konkurrentene våre befinner seg utenfor kommunen.

Dette kan et flerbrukshus inneholde (fra programmet):
Et bredt spekter av aktiviteter som kino, bibliotek, kafé, intimscene i fellesareal, øvingslokaler for band, kor og korps, utstillingslokaler, foreningslokaler, ungdomsklubb, kulturskole, kunstnerlokaler, kulturnæringer, Frivilligsentral.

Flerbrukshus kan bygges ut i samarbeid med private og kombineres med leiligheter. Det må ligge i gangavstand fra skolene.

Flere kandidater hos Småbylista er aktive i lokalt kulturliv, blant andre 5. kandidat Nina Sæther Christofferen (bildet), kjent fra kor og teater.