Sterkere Orkanger sentrum

• Et attraktivt Orkanger med gode skoler er en forutsetning for tilflytting, sunn kommuneøkonomi og stabile tjenester i hele Orkland.
• Orkanger som vekstområde har særskilte utfordringer, men ble kraftig politisk underrepresentert etter kommunesammenslåinga. Skoler, bomiljø og trafikksikkerhet i sentrum er forsømt. Småbypartiet Orkland garanterer at disse problemene står høyt på dagsorden uansett politisk styre i den kommende perioden.