Krav om handling: Orkanger skal være for alle

Publisert 15.05.2024

Orkanger sentrum skal være et godt sted å leve og ferdes. Det gjelder også for eldre som er dårlige til beins, og for alle som bruker rullestol eller andre hjelpemidler uavhengig av alder. Tirsdag satte Småbypartiet foten ned for mer administrativt sommel med å sikre universell utforming. Det skjedde i Hovedutvalg teknikk i samarbeid med Ap og Høyre.

Orkanger har blitt en eldreby der rullator og rullestol er vanlige hjelpemidler.

Plutselig manglet 700 000
Småbypartiet fremmet forslag om å hente 700 000 kr fra kommunens trafikksikkerhetsfond i all hast for å få utført tiltak som skulle ha vært på plass i fjor – og som det er kjempet for i snart ti år. Tiltakene handler om noe så enkelt som å fjerne fortauskanter som danner barrierer i gatekryss og ved gangfelt. Saken kom opp etter at administrasjonen helt overraskende varslet i april at det manglet 700 000 kr for arbeid som angivelig var godt finansiert i fjor høst.

Problemet:

  • Det er vanskelig å komme fram med rullator.
  • El-rullestoler har veltet.
  • Befaring viste hvordan rullestolbrukere kan bli hengende fast i kanter halvveis ute i gata.
  • Noen må rygge for å forsere fortauskanter ved gangfelt.
  • Orkanger har blitt en eldreby samtidig som biltrafikken øker. En av tre i sentrum er over 70 år.

Aldersvennlig sentrum?
Småbypartiet har fått inn i kommunens samfunnsplan at Orkland skal være et aldersvennlig samfunn. Likevel har det vist seg uhyre vanskelig å gjennomføre selv de enkleste tiltak. Kort historikk:

Før 2017: Gjentatte utspill i årevis for å fjerne enkelte fortauskanter, klager til kommunen særlig fra syklister.

2017: Befaring etter politisk påtrykk. Tekniske tjenester og et medlem i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne deltar på berfaringa.

2018: Saksframlegg for politikerne der tekniske tjenester skriver at befaringa viste lite behov for tiltak, pluss feilinformasjon om regelverk. Rådets leder protesterer; partene ble angivelig enige om at det ER behov for tiltak.

Rullestoler hekter seg fast der fortauskanten er for høy og bratt, som ved dem gamle ST-gården.

2021: Orkland kommunestyre bevilger 500 000 kr til fjerning av fortauskanter og andre barrierer på Orkanger og Fannrem.

2022: Ny befaring med tekniske tjenester, Rådet og en rullestolbruker. Den resulterer i en lang punktliste med behov for tiltak på Orkanger, og også på Fannrem.

2023: Strekningen fra Orkanger barneskole til bingo-lokalet skal utbedres basert på punktlista. Men bare to gangfelt blir utbedret, pluss at trafikkøya i gangfeltet ved Bunnpris omsider blir fjernet. Det er nok penger igjen av de 500 000, svarer tekniske tjenester på spørsmål før budsjettbehandlinga der det er mulig å tilleggsbevilge.

2024, april: Tekniske tjenester opplyser at pengene likevel er brukt opp, at det mangler ca 700 000 og at man derfor ikke får gjort mer.

2024, mai: Etter forslag fra Småbypartiet krever det politiske flertallet at tekniske tjenester gjennomfører i år tiltak som var planlagt i fjor. Administrasjonen er nå usikker på kostnader og må innhente anbud. Småbypartiet foreslår at politikerne tar tidligere beskjed om 700 000 på alvor, og setter av dette beløpet. Hele hovedutvalget støtter forslaget.

Oddvar Kjøren (Ap) har ledet utvalget tidligere, deltok på siste befaring og har fulgt saken tett. Kjøren var klar og tydelig på møtet tirsdag: – Forholdene for rullestolbrukere er uverdige. Nå må tekniske tjenester gjennomføre.

Denne overgangen var en av to som ble universelt utformet i fjor, etter mange års kamp.

Trafikkøya mellom Torget og Bunnpris var et problem for rullestolbrukere og andre med hjelpemidler i alle år. En person med den dødelige nervesykdommenn ALS skrev leserinnlegg i 2022 om denne og andre hindringer som gjorde slutten på livet vanskelig. Han døde lenge før øya ble fjernet seint i fjor høst.