Konsulent anbefaler: Kino og bibliotek på Rømme

Publisert 06.02.2019

Rømme (bildet) er beste tomt for kino/bibliotek og evt kulturhus. ST-kvartalet og Bårdshaug følger hakk i hæl.

Skisse sett fra sentrum mot Rømme. Ill: Lusparken Arkitekter.

Det er konklusjonen i en omfattende utredning i regi av konsulentselskapet wsp på oppdrag fra Orkdal kommune. Konsulentene fraråder tomter ved Statens Hus, på Franslykkja og ved blokkene bak gammelbanken.

«Vinnerne» er altså:

 • Rømme/Sæther – der Salvesen & Thams allerede har laget skisse for løsning. 12 poeng.
 • ST-kvartalet – som Orkdal kommune avfeide som uegnet i 2010. 11 poeng.
 • Bårdshaug – ved dagens rådhus, forutsatt at Thamspaviljongen flyttes. 10 poeng.

Sentrumsutvikling
Konsulentene legger stor vekt på sentrumsutvikling og synlighet i gatebildet. Det er hovedårsaken til at de tre mer perifere tomtene faller vekk.

Oppdraget var å utrede kino, bibliotek og flerbruksarealer. Wsp har sett på kultursal i tillegg, og anbefaler samlet utbygging for at Orkland skal få et regionalt kulturhus. Vår region er nå den eneste i Trøndelag uten et slikt regionalt samlingspunkt, ifølge wsp.

Veldig kort om tomtevurderinger:

Rømme/Sæther
Sentral plassering ved gata og det tradisjonelle sentrum. Ikke veldig nær skoler, men nær nok til mulighet for sambruk. Fin løsning med åpen plass mot sør. Utfordrende å få plass til kultursal – men kan løses ved omregulering mot Graastens gate.
Salvesen & Thams eier. Er interessert i å utvikle området selv, i samarbeid med kommunen eller å selge/leie til kommunen.

ST-kvartalet
Beste plassering av de tre – nær skolene og trasé til Idrettsparken mm. Men trang tomt.
Adressa og utbyggingsselskap har startet planlegging av boligkompleks på tomta.

Bårdshaug
Må flytte Thamspaviljongen for å få god løsning. Litt langt fra skoler (sambruk) og det tradisjonelle sentrum.
Orkdal kommune eier tomta. Et pluss at det finnes parkering. Ved de to andre tomtene må det investeres anslagsvis 32 mill i p-kjellere.

Hvorfor satse på regional storstue som møtested?
Jomar Ertsgaard i wsp svarer blant annet slik:

 • Vil stimuere kulturlivet i hele regionen, viser erfaringer.
 • Vil skape sunn by- og stedsutvikling.
 • Vil gi synergier og inntekter i form av flere kafeer, arrangement, hotelldøgn mm.
 • Vil bedre folkehelsa – seniorer fyller opp på dagtid
 • Vil bedre oppvekstvilkår – aktiviserer barn

Erstgaard til politikerne:
– Det er galt å sette kultur opp mot tiltak for eldre og barn. Et regionalt kulturhus med moderne kino og bibliotek er tiltak nettopp for eldre og barn. Har stor tro på kino. 90 000 på kino i Stjørdal i fjor, 15 000 mer enn året før. Suksessen skyldes at man samler flere tilbud og opplevelser ett sted.

Innholdet i et slikt hus
Er utredet gang på gang, kort hva wsp skriver nå:

 • To kinosaler
 • Stort bibliotek nær bla kafé og møte- og arrangementsrom
 • Tre fleksible flerbrukssaler med ulik størrelse og funksjon
 • Verksted/øvingsrom/kulturskole
 • Vestibyle/vrimleareal viktig
 • Kommunen bør vurdere Newtomrom her i stedet for i Folkehelsesentret som planlagt
 • Kultursal (storsal) bør bygges sammen med de øvrige arealene

Mulig løsning på Rømme inn mot Graastens gate. Ill: Lusparken Arkitekter.

Hva koster det?
Grove anslag for kino og bibliotek med flerbruksarealer (5250 kvm):
157-315 mill.
Grove anslag for mest omfattende løsning også med kultursal (8200 kvm):
246-493 mill.
Spennet i anslag skyldes ulik kvalitet/kvm-pris

Wsp poengterer at:
1. Det finnes en rekke offentlige støtte- og refusjonsordninger som krymper kostnadene.
2. Kommunen må se på mulighetene i samarbeid med private, og lage et konkurransegrunnlag også for kommunalt/privat samarbeid.
3. Få på plass en prosjektleder så snart som mulig for å jobbe videre med prosjektet.

Dette er altså den eneste regionen i Trøndelag uten et regionalt kulturhus.

PS – for egen regning:
To av de tre tomtene er privat eid. I hvert fall på Rømme er eier interessert i utbygging. Sendrektighet nå kan bety at vi mister de to alternativene som utredningen mener er best.

Småbylista har programfestet følgende:
Etablere kino og bibliotek på Rømme-området innen utgangen av 2023, med mulighet for kulturhus i et andre byggetrinn. Samarbeid med private er et alternativ til en 100 prosent kommunal modell dersom dette gir dokumenterte fordeler.

Kulturbygg i ST-kvartalet. Flertallet i Orkdal kommunestyre og administrasjonen avfeide en slik løsning i 2010. Ett argument mot slik plassering var at «vi bygger ikke kulturhus for ørbyggen». Nå mener utrederne at ST-tomta egner seg svært godt nettopp pga nærhet til skole, gata og anleggene i  Idrettsparken. Muligens kan Orkland bidra til et bredere perspektiv enn i 2010. Ill: Lusparken Arkitekter.