Rønner på Nerøra er vernet – eier er Orkdal kommune

Publisert 18.09.2019

Orkdal kommune har gjennom mange år latt to boligeiendommer i hjertet av Nerøra forfalle til rønner. Begge har høy verneverdi.

Johan Richters gate 8 har høy verneverdi. Fylkesantikvaren vil stille strenge krav til fasaden når kommunen forhåpentligvis finner en kjøper som ønsker å sette bygget i stand.

Det går fram av rådmannens rapport om den kommunale boligmassen. Rådmannen foreslår å selge Johan Richters gate 8 og å renovere Nygata 10. Håpet er at private skal ta seg råd til å sette Johan Richters gate 8 i stand i tråd med tildels kostbare antikvariske krav.

Rådmannen foreslår å rive Wilmannsveien 16 (ved kapellet, ikke Nerøra) med åtte leiligheter. Grunnmuren synker og boligene er i dårlig stand. Men det står like ille til på Nerøra – omtalt av Senterpartiet som «den viktigste trehusbebyggelsen i Trøndelag utenom Røros.»

Wilmannsveien 16 med åtte leligheter foreslås revet.

Rådmannen om Johan Richters gate 8
Boligen har status som høy verneverdi.
Fasaden: Det vil komme strenge antikvariske krav ved utskifting av vinduer og bordkleding.
Innvendig: Omfattende arbeid må til med etasjeskillere, rominndeling og røranlegg. Ingen antikvariske krav inne hvis man unngår å røre tømmerkassen.

Kommentar: Kommunens eiendom med høy verneverdi har vært skamplett på Nerøra i mange år.

Rådmannen om Nygata 10
Boligen har status som høy/middels verneverdi.
Fasaden: Må tas hensyn til verneverdi ved utskifting av kjellervindier.
Innvendig: Behov for store utbedringer. Vil medføre store kostnader. Kjemisk rensing for å fjerne sopp og råte.

Kommentar: Her har det bodd folk inntil nylig.

Flere partier har nevnt Nerøra i programmene sine ved kommunevalget…

Nygata 10 er et gammelt, kommunalt Nerøra-hus. Det ser nytt ut, men er ikke beboelig etter dagens standard. Sprosser i vinduene ville ha hjulpet litt utvendig.